Kết quả tiếp công dân

thông tin chi tiết

Ngày tiếp: 10/04/2019
Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Tóm tắt nội dung: Thông báo số 123/TB-UBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh về việc kết luận của Lãnh đạo tỉnh tại buổi tiếp công dân ở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Thông tin chi tiết:

Ngày 10 tháng 4 năm 2019, đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ cùng với đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế. Tham dự buổi tiếp công dân có đại diện Lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh; đại diện các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh; Lãnh đạo UBND Thành phố và một số phòng liên quan thuộc UBND thành phố Huế.

 

Qua các ý kiến của công dân nêu tại buổi tiếp dân và ý kiến của các cơ quan liên quan; Lãnh đạo Tỉnh đã kết luận:

 

I. NHỮNG NỘI DUNG KHIẾU NẠI, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI, CHỈ ĐẠO TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN

1. Ông Hồ Chuân - trú tại 4/30 Lịch Đợi, phường Phường Đúc, thành phố Huế đề nghị bố trí thêm 01 lô đất tái định cư cho gia đình Ông khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư Lịch Đợi, giai đoạn 3.

- Tại buổi tiếp dân, Lãnh đạo Tỉnh đã trực tiếp trả lời, giải thích: nội dung kiến nghị của ông Hồ Chuân, Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo UBND Thành phố, các ngành có liên quan kiểm tra, rà soát lại quá trrình giải quyết vụ việc; qua rà soát hồ sơ thì khẳng định trường hợp gia đình Ông đã thực hiện đảm bảo các chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp và đúng quy định của pháp luật. Việc xin bố trí thêm 01 lô đất tái định cư là không có cơ sở để xem xét, giải quyết; yêu cầu UBND thành phố Huế có văn bản trả lời công dân trước ngày 19/4/2019 liên quan đến nội dung kiến nghị nêu trên; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

2. Ông Phan Xuân Hạnh - trú tại 18/142 Phan Chu Trinh, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế kiến nghị xin giải quyết mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại cơ sở nhà đất kiệt 142 Phan Chu Trinh, thành phố Huế; gia đình xin mua nhà từ năm 2017 đến nay vẫn chưa giải quyết cho gia đình Ông; hiện khu nhà, đất đang xuống cấp, có hiện tượng rơi vữa xi măng, bê tông nếu không được xem xét, giải quyết hóa nhà ở thì đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý, khắc phục kịp thời,..

- Tại buổi tiếp dân, sau khi nghe đại diện Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo quá trình giải quyết vụ việc; Lãnh đạo Tỉnh đã kết luận:

+ Yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng giải trình, nêu rõ trách nhiệm, chậm trễ trong việc xử lý, giải quyết vụ việc nêu trên; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 19/4/2019.

+ Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh kiểm tra hiện trạng xuống cấp tại cơ sở nhà đất nói trên mà ông Phan Xuân Hạnh đã phản ánh, để có phương án xử lý, giải quyết kịp thời; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/4/2019.

+ Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND thành phố Huế xây dựng phương án tổ chức thực hiện - bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho 02 hộ đang thuê nhà ở còn lại tại khu nhà, đất kiệt142 Phan Chu Trinh và bố trí tái định cư cho hộ gia đình bà Nguyễn Thúy Vân theo quy định của pháp luật trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 19/4/2019; để có cơ sở giải quyết, trả lời dứt điểm cho các hộ dân đang thuê, trong đó có hộ gia đình ông Phan Xuân Hạnh

 3. Bà Ngô Thị Gái - trú tại thôn Lê Xá Đông, xã Phú Lương, huyện Phú Vang đề nghị xem xét, giải quyết hồ sơ truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Nguyễn Kim Tham (chồng bà Ngô Thị Gái); Bà đã làm hồ sơ chuyển Công an huyện Phú Vang, Công an thành phố Huế xem xét, giải quyết kể từ năm 2014 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết,..

- Tại buổi tiếp dân, Lãnh đạo Tỉnh đã ghi nhận nội dung trình bày của Bà; qua nội dung báo cáo của Công an Thành phố Huế tại Công văn số 252/CATP-CTHC ngày 28/01/2019 liên quan đến hồ sơ truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Liệt sĩ Nguyễn Kim Tham;  Lãnh đạo Tỉnh đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Nguyễn Kim Tham như bà Ngô Thị Gái đã phản ánh và gửi đến Bộ Công an để xin ý kiến, giải quyết theo quy định pháp luật; để có cơ sở trả lời bằng văn bản cho gia đình Bà trước ngày 30/4/2019; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện; đề nghị bà Ngô Thị Gái chờ kết quả giải quyết, trả lời của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Ông Nguyễn Xuân Tước, ông Nguyễn Xuân Toàn (con trai ông Tước) - trú tại 7/6 Ông Ích Khiêm, phường Thuận Hòa phản ánh, kiến nghị việc giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế chưa thỏa đáng.

- Tại buổi tiếp công dân, sau khi nghe đại diện UBND thành phố Huế cho biết: UBND Thành phố đã có báo cáo việc rà soát, bổ sung một số nội dung theo yêu cầu của Hội đồng tư vấn giải quyết vướng mắc trong tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải tỏa, tái định cư của tỉnh (Hội đồng tư vấn) tại Công văn số 2252/HĐTV-TCV ngày 28/12/2018, trong đó, có trường hợp ông Nguyễn Xuân Tước; trong tuần sau, Hội đồng tư vấn tổ chức họp, sau cuộc họp sẽ có văn bản trả lời các hộ dân, trong đó có gia đình ông Nguyễn Xuân Tước chậm nhất vào ngày 25/4/2019; đề nghị Ông chờ kết quả giải quyết, trả lời của UBND thành phố Huế.

 5. Ông Nguyễn Đình Dõng - trú tại 21 Ông Ích Khiêm, phường Thuận Hòa trình bày việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế chưa thỏa đáng,..

- Tại buổi tiếp dân, Lãnh đạo Tỉnh ghi nhận nội dung trình bày và trực tiếp trả lời ông Nguyễn Đình Dõng biết, tương tự như trường hợp ông Nguyễn Xuân Tước nêu trên; đề nghị Ông chờ kết quả giải quyết, trả lời của cấp có thẩm quyền.

6. Bà Hoàng Thị Tố Hương - trú tại số 1358 Quốc lộ 4, ấp 3, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đến trình bày và yêu cầu biết kết quả giải quyết đơn khiếu nại ghi ngày 06/3/2019 của bà Hoàng Thị Tố Hương.

- Tại buổi tiếp công dân, đại diện UBND thành phố Huế báo cáo: nội dung đơn khiếu nại của Bà, UBND thành phố Huế đang tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật; đề nghị bà Hoàng Thị Tố Hương chờ kết quả giải quyết, trả lời của UBND thành phố Huế. 

7. Các ông: Nguyễn Thanh Đại, Nguyễn Thanh Hòa, Nguyễn Thanh Bình và bà Nguyễn Thị Ánh - trú tại số 38 Phan Văn Thanh, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy kiến nghị xin được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình đã trúng đấu giá tại Khu G8, thôn 1, phường Thủy Dương.

 - Tại buổi tiếp công dân, Lãnh đạo Tỉnh đã trực tiếp trả lời: Lãnh đạo UBND tỉnh đã họp xử lý các vướng mắc liên quan đến các hộ dân trúng đấu giá tại Khu G8, thôn 1, phường Thủy Dương vào ngày 06/3/2019; hiện đang tiếp tục chỉ đạo Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy kiểm tra, giải quyết dứt điểm; đề nghị các Ông, bà chờ kết quả giải quyết, trả lời của UBND thị xã Hương Thủy.

Yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy khẩn trương thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 60/TB-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo đúng thời gian đã quy định.

 8. Các ông: Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Ngưỡng - trú tại 108 Lý Thái Tổ, tổ 5, khu vực 2, phường An Hòa, thành phố Huế yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ việc của gia đình Ông liên quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng,..

- Tại buổi tiếp công dân, Lãnh đạo Tỉnh đã trực tiếp trả lời:

Vụ việc của gia đình Ông, hiện Văn phòng UBND tỉnh đang tổng hợp hồ sơ, quá trình giải quyết vụ việc để báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh và sẽ tổ chức buổi đối thoại với gia đình Ông trong tháng 4/2019, buổi đối thoại có sự tham gia Lãnh đạo UBND thị xã Hương Trà và các cơ quan có liên quan trước khi có văn bản trả lời cho gia đình Ông theo quy định của pháp luật; đề nghị gia đình ông Nguyễn Văn Tường chờ kết quả đối thoại, trả lời của UBND tỉnh.

9. Ông Võ Văn Việt - trú tại 11/209 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế đến trực tiếp trình bày và gửi đơn kiến nghị đề ngày 10/4/2019 liên quan đế việc tranh chấp quyền sử dụng đất với 02 hộ dân ở tại số nhà 15 và 17 kiệt 209 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận; Ông đã gửi đơn kiến nghị đến UBND thành phố Huế, UBND phường Phú Nhuận nhưng giải quyết không dứt điểm; trình trạng các hộ dân đang ở tại số nhà 15 và 17 đã tự ý lấn chiếm, cơi nới qua phần đất vườn của gia đình Ông,..

- Tại buổi tiếp dân, Lãnh đạo Tỉnh đã ghi nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của Ông; đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Huế chỉ đạo kiểm tra, xử lý và trả lời nội dung kiến nghị của ông Võ Văn Việt theo thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/4/2019.

 

II. TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ CỦA CÔNG DÂN GỬI TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN

1. Đơn kiến nghị ghi ngày 10/4/2019 của ông Hồ Chuân, trú tại 4/30 Lịch Đợi, phường Phường Đúc, thành phố Huế;

2. Đơn có tiêu đề "văn bản đối thoại" ghi ngày 10/4/2019 của các ông Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Ngưỡng, trú tại 108 Lý Thái Tổ, tổ 5, khu vực 2, phường An Hòa, thành phố Huế;

3. Đơn kiến nghị ghi ngày 10/4/2019 của ông Võ Văn Việt, trú tại 11/209 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

- Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ thẩm quyền, quy định của pháp luật và nội dung chỉ đạo tại Thông báo này để xử lý, giải quyết các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân; báo cáo kết quả Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh và các Phòng liên quan tham mưu xử lý các đơn đã được Lãnh đạo tỉnh tiếp nhận tại buổi tiếp công dân theo quy định và theo dõi việc ý kiến chỉ đạo các trường hợp nêu trên.

Văn bản trả lời:
00.00.h57-123-tb-ubnd-2019-pl1_signed.pdf