Kết quả tiếp công dân

thông tin chi tiết

Ngày tiếp: 12/02/2020
Nơi tiếp: Trụ sở tiếp công dân Tỉnh, số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế
Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Tóm tắt nội dung: Thông báo số 66/TB-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh về việc kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ở trụ sở tiếp công dân Tỉnh, số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế
Thông tin chi tiết: Ngày 12 tháng 02 năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Phương– Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 02 đường Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế.
Cùng chủ trì buổi tiếp công có các đồng chí: Nguyễn Chí Tài – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Thị Ái Vân – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
Tham dự buổi tiếp công dân còn có đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND thành phố Huế, Văn phòng UBND thành phố Huế và một số phòng liên quan thuộc UBND thành phố Huế.

Qua các ý kiến của công dân nêu tại buổi tiếp dân và ý kiến của các cơ quan liên quan; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã kết luận:
I. NHỮNG NỘI DUNG KHIẾU NẠI, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI, CHỈ ĐẠO TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN
1. Bà Vũ Thị Hoài,địa chỉ: số nhà 1423 đường Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy kiến nghị xem xét, hỗ trợ cho gia đình đối với phần diện tích đất khoảng 4ha hiện gia đình đang sử dụng để nuôi cá (phần diện tích này sắp đến sẽ là vị trí xây dựng các hạng mục mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài).
Tại buổi tiếp dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương có ý kiến như sau:
Trường hợp này đang còn thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của UBND thị xã Hương Thủy. Tuy nhiên, quá trình giải quyết, UBND thị xã Hương Thủy còn gặp một số vướng mắc. Vì vậy, UBND tỉnh sẽ tổ chức cuộc họp để nghe UBND thị xã Hương Thủy và các đơn vị liên quan báo cáo cụ thể để có phương án giải quyết và sẽ có văn bản phản hồi bà Vũ Thị Hoài trong tháng 02/2020. Tại buổi tiếp dân hôm nay, Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu và ghi nhận ý kiến trình bày của bà Vũ Thị Hoài để nghiên cứu, chỉ đạo xử lý.
2. Ông Nguyễn Văn Mừng, địa chỉ Tổ 4, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà đề nghị được phân chia thửa đất của mẹ là bà Nguyễn Thị Trai để ông tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
Tại buổi tiếp dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã trả lời như sau: theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ việc thể hiện ý chí mẹ của Ông là bà Nguyễn Thị Trai chỉ cho Ông đất để ở, không cho tách thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đó là ý chí của bà Nguyễn Thị Trai (mẹ của Ông – người đã được UBND thị xã Hương Trà cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Về vấn đề này Nhà nước không can thiệp được vì đây là chuyện riêng của gia đình nên gia đình phải tự thỏa thuận để giải quyết. Vì vậy, việc Ông đề nghị được phân chia thửa đất của mẹ là bà Nguyễn Thị Trai để ông tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtlà không thể giải quyết được theo quy định của pháp luật.
3. Ông Nguyễn Văn Tường, địa chỉ 108 đường Lý Thái Tổ, phường Anh Hòa, thành phố Huế đề nghị giải quyết dứt điểm vụ việc của gia đình Ông liên quan đến đất đai tại thị xã Hương Trà.
Tại buổi tiếp dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương có ý kiến như sau: vụ việc đã được các cơ quan liên quan của tỉnh làm việc với ông Tường nhiều lần, Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã tổ chức đối thoại với ông Nguyễn Văn Tường hai lần nhưng vẫn chưađạt đượckết quả. Hiện nay, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát hồ sơ để trả lời dứt điểm trường hợp này. Đề nghị ông Tường chờ kết quả trả lời của UBND tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc Thanh tra tỉnh báo cáo UBND kết quả trước ngày 05/3/2020 để có cơ sở trả lời ông Nguyễn Văn Tường.
4. Ông Võ Văn Việt, địa chỉ: số nhà 11, kiệt 209 đường Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế đề nghị xử lý dứt điểm vụ việc của gia đình Ông liên quan đến kiệt 209, đường Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế.
- Tại buổi tiếp công dân,Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã trả lời:
+ Liên quan nội dung tranh chấp quyền sử dụng đất của gia đình Ông với gia đình ông Đào Văn Tây tại địa chỉ số 17 và 20 kiệt 209 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế đã được Tòa án các cấp giải quyết theo quy định của pháp luật; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đang chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kiểm tra, rà soát lại việc tiếp nhận, thụ lý, xử lý, giải quyết đơn của ông Võ Văn Việt, báo cáo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để có ý kiến với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế biết và trả lời ông Võ Văn Việt được rõ (Công văn số 3827/VKSTC-V12 ngày 13/8/2019 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về xử lý đơn của ông Võ Văn Việt); hiện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế đang theo dõi, đôn đốc và sẽ thông báo kết quả trả lời của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho Ông được biết; đề nghị Việt chờ kết quả trả lời của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế.
+ Đối với nội dung phản ánh, kiến nghị của Việt về trật tự đô thị, xây dựng, vệ sinh môi trường,..; Chủ tịch UBND thành phố Huế hiện đang chỉ đạo Đội trật tự đô thị thành phố Huế, Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND thành phố Huế, UBND phường Phú Nhuận kiểm tra, xử lý và báo cáo UBND thành phố Huế kết quả thực hiện (Công văn số 447/UBND-TCD ngày 07/02/2020); đề nghị ông Việt chờ kết quả, giải quyết của UBND thành phố Huế.

II. TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ CỦA CÔNG DÂN GỬI TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN
- Đơn kiến nghị đề ngày 12/02/2020 của ông Võ Văn Việt.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà, Chủ tịch UBND thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ thẩm quyền, quy định pháp luật và nội dung chỉ đạo tại Thông báo này để xử lý, giải quyết các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân; báo cáo kết quả Chủ tịch UBND tỉnh.
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh và các Phòng liên quan tham mưu xử lý các đơn đã được Lãnh đạo tỉnh tiếp nhận tại buổi tiếp công dân theo quy định và theo dõi việc ý kiến chỉ đạo các trường hợp nêu trên.
Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Phương–Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Văn bản trả lời:
00.00.H57-66-TB-UBND-2020-PL1_signed.pdf