Kết quả tiếp công dân

thông tin chi tiết

Ngày tiếp: 15/04/2021
Nơi tiếp: Ban tiếp công dân tỉnh
Người tiếp: Đ/c Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh
Tóm tắt nội dung: Thông báo số 179 /TB-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 về Nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi tiếp công dân định kỳ ở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.
Thông tin chi tiết:

Qua các ý kiến của công dân nêu tại buổi tiếp dân và ý kiến của các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã kết luận, chỉ đạo đối với những trường hợp cụ thể. Nội dung, kết quả buổi làm việc như sau:

 I. NHỮNG NỘI DUNG KHIẾU NẠI, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI, CHỈ ĐẠO TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN

1.Tôn Nữ Xuân Lan, địa chỉ: 15/180 Xuân 68, phường Thuận Lộc, thành phố Huế đến trình bày kiến nghị xem xét, giải quyết bố trí đất tái định cư khi thực hiện dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trả lời: UBND tỉnh đang giao UBND thành phố Huế tổng hợp, rà soát các phản ánh, kiến nghị của các hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án (trong đó, có trường hợp của Bà) để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật; đề nghị bà Tôn Nữ Xuân Lan chờ kết quả xử lý, giải quyết, trả lời của cấp có thẩm quyền.

2. Ông Đặng Quyến, địa chỉ thôn Mỹ An, xã Phú Dương, huyện Phú Vang đến phản ánh, kiến nghị liên quan đất đai của gia đình Ông.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trả lời: Vụ việc của Ông đã được UBND huyện Phú Vang kiểm tra, trả lời tại Văn bản số 1333/UBND-TNMT ngày 29/12/2020 là không cơ sở để giải quyết theo quy định của pháp luật; trường hợp ông Đặng Quyến không đồng ý trả lời của UBND huyện Phú Vang thì làm đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND huyện Phú Vang để giải quyết theo quy định Luật Khiếu nại.

3. Bà Trần Thị Kim Chi, nguyên trú tại số 24 Ngô Thế Lân, phường Tây Lộc, thành phố Huế (số điện thoại: 093456481) đến trình bày và gửi đơn đề ngày 15/4/2021 phản ánh, kiến nghị liên quan việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án giải tỏa dân cư dọc hai bên bờ sông Ngự Hà, thành phố Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã trả lời, chỉ đạo:  Vụ việc này, UBND tỉnh, UBND thành phố Huế đã xem xét, giải quyết dứt điểm, đúng quy định của pháp luật và bà Trần Thị Kim Chi đã ký cam đoan tự lo chỗ ở, chấm dứt việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan đến đền bù, giải tỏa tại 24 Ngô Thế Lân; UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 315/TB-UBND ngày 13/11/2017 về việc chấm dứt thụ lý đơn và từ chối tiếp công dân kể từ ngày 14/11/2017 đối với bà Trần Thị Kim Chi liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại 24 Ngô Thế Lân, phường Tây Lộc, thành phố Huế; tuy nhiên, xem đây là vụ việc khiếu kiện kéo dài; Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận ý kiến phản ánh và tiếp nhận đơn của công dân; giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với  các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương, đoàn thể, Tổ dân phố, nghiên cứu, rà soát vụ việc; Nhằm tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phướng án giải quyết dứt điểm; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/5/2021.

4. Ông Nguyễn Văn Tường, địa chỉ: 108 Lý Thái Tổ, phường An Hòa, thành phố Huế liên quan đến giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của gia đình Ông.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chỉ đạo: Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nội dung trình bày và tiếp nhận đơn của ông Nguyễn Văn Tường; hướng dẫn Ông có thể khởi kiện tại Tòa án nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại (lần 2) của UBND tỉnh. Đồng thời, trên cơ sở nội dung Báo cáo số 1087/BC-UBND ngày 05/4/2021 của UBND thị xã Hương Trà, giao Thanh tra tỉnh nghiên cứu, rà soát; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/4/2021.

 5. Bà Lê Thị Bích Hà, địa chỉ: 277 Huỳnh Thúc Kháng, phường Phú Hòa, thành phố Huế (số điện thoại: 0766765566) đến trình bày kiến nghị xin sao lục hồ sơ nhà 303 Huỳnh Thúc Kháng và nhà 207 Nguyễn Huệ, thành phố Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo: Giao Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát hồ sơ; căn cứ quy định pháp luật để xem xét, giải quyết và trả lời bằng văn bản cho công dân được biết; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/5/2021.

6. Ông Võ Văn Việt, địa chỉ: 11/109 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế đến tình bày và gửi đơn kiến nghị đề ngày 15/4/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo: Ghi nhận ý kiến phản ánh tiếp nhận đơn kiến nghị của công dân, giao Chủ tịch UBND thành phố Huế chỉ đạo rà soát lại các nội dung mà ông Võ Văn Việt phản ánh, kiến nghị để xử lý dứt điểm, trả lời cho công dân theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.   

 

II. TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ CỦA CÔNG DÂN GỬI TẠI BUỔI TIẾP DÂN

 

- Đơn đề ngày 15/4/2021 của bà Trần Thị Kim Chi,  nguyên trú tại số 24 Ngô Thế Lân, phường Tây Lộc, thành phố Huế;

- Đơn kiến nghị khiếu nại ghi ngày 15/4/2021 của ông Nguyễn Văn Tường, địa chỉ: 108 Lý Thái Tổ, Tổ 5, khu vực 2, phường An Hòa, thành phố Huế;

- Đơn kiến nghị đề ngày 15/4/2021 của ông Võ Văn Việt, địa chỉ: 11/109 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

- Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Huế, Chủ tịch UBND thị xã Hương Hương Trà, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang, Thanh tra tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ thẩm quyền, quy định pháp luật và nội dung chỉ đạo tại Thông báo này để xử lý, giải quyết các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân; báo cáo kết quả Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh và các Phòng liên quan tham mưu xử lý đơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận tại buổi tiếp công dân theo quy định và theo dõi việc ý kiến chỉ đạo các trường hợp nêu trên.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Văn bản trả lời:
00.00.H57-179-TB-UBND-2021_signed.pdf