Kết quả tiếp công dân

thông tin chi tiết

Ngày tiếp: 29/10/2020
Nơi tiếp: Trụ sở tiếp công dân của tỉnh
Người tiếp: Đ/c Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh
Tóm tắt nội dung: Thông báo số 437/TB-UBND ngày 14/11/2020 của UBND tỉnh về Nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi tiếp công dân định kỳ ở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Thông tin chi tiết:

Qua các ý kiến của công dân nêu tại buổi tiếp dân và ý kiến của các cơ quan liên quan,Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã kết luận, chỉ đạo đối với những trường hợp cụ thể. Nội dung, kết quả buổi làm việc như sau:
I. NHỮNG NỘI DUNG KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI, CHỈ ĐẠO TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN
1.Bà Tôn Nữ Xuân Lan và ông Lê Quốc Tuấn, trú tại 15/180 Xuân 68, phường Thuận Lộc, thành phố Huế đề nghị xem xét, bố trí cho gia đình hai lô đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I, di tích kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ có ý kiến như sau:
Giao UBND thành phố Huế tiếp tục kiểm tra, rà soát để trả lời Bà Tôn Nữ Xuân Lan và ông Lê Quốc Tuấn theo thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 20/11/2020.
2. Bà Trần Thị Kim Chi, nguyên trú tại 24 Ngô Thế Lân, phường Tây Lộc, thành phố Huế đề nghị UBND thành phố Huế bố trí đất tái định cư cho Bà khi thực hiện dự án dự án chỉnh trang, tôn tạo sông Ngự Hà giai đoạn 1 tại phường Thuận Hòa và phường Tây Lộc, thành phố Huế.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ có ý kiến như sau: vụ việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của bà Trần Thị Kim Chi đã được UBND tỉnh, UBND thành phố Huế giải quyết đúng theo quy định của pháp luật, có lý, có tình và đúng theo văn bản cam kết của bà Trần Thị Kim Chi đối với UBND thành phố Huế và UBND tỉnh (Bà Chi cam kết nhận tiền và tự lo chỗ, chấm dứt khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc đền bù, giải tỏa); UBND tỉnh cũng đã có Thông báo chấm dứt tiếp nhận đơn và từ chối tiếp công dân đối với bà Trần Thị Kim Chi. Tuy nhiên, tại buổi tiếp công dân hôm nay, với tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến của người dân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã tiếp bà Chi và đã giải thích các quy định có liên quan; đồng thời, khẳng định lại việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của UBND tỉnh, UBND thành phố Huế là đúng quy định của pháp luật, yêu cầu bà Chi chấp hành nghiêm túc.
Đối với ba nội dung bà Trần Thị Kim Chi nêu tại Đơn kiến nghị đề ngày 24/9/2020, UBND thành phố Huế khẩn trương có văn bản trả lời bà Trần Thị Kim Chi theo thẩm quyền và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8881/UBND-TD1 ngày 01/10/2020.
3. Ông, bà Phạm Minh Lân - Hồ Đắc Diễm Trinh, trú tại 61 Tôn Thất Thiệp, phường Tây Lộc, thành phố Huế khiếu nại Quyết định 5700/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án đầu tư, bảo tồn và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế (khu vực Eo Bầu), tại phường Tây Lộc, thành Huế. Ông, bà Phạm Minh Lân - Hồ Đắc Diễm Trinh đề nghị bố trí tái định cư và điều chỉnh đơn giá bồi thường, hỗ trợ về tài sản đối với hộ gia đình Ông, bà.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ có ý kiến như sau: nội dung đơn khiếu nại của ông, bà Phạm Minh Lân - Hồ Đắc Diễm Trinh đã được Chủ tịch UBND thành phố Huế thụ lý, giải quyết khiếu nại lần đầu theo thẩm quyền tại Thông báo số 230/TB-UBND ngày 15/10/2020. Đề nghị ông, bà Phạm Minh Lân - Hồ Đắc Diễm Trinh chờ kết quả giải quyết của UBND thành phố Huế.
4. Bà Phan Thị Lệ Cam, trú tại 38/147 Phan Đình Phùng, thành phố Huế đề nghị xem xét lại Quyết định số 3525/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND thành phố Huế về thu hồi đất của các đồng thừa kế của ông Phan Văn Ân khi thực hiện dự án khu định cư Bàu Vá giai đoạn 4 và đề nghị xem xét, điều chỉnh lại quy hoạch khu vực này.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ có ý kiến như sau:
Nội dung kiến nghị nêu trên, hiện UBND tỉnh đã có văn bản giao UBND thành phố Huế kiểm tra, xử lý và trả lời kiến nghị của hộ gia đình theo quy định và thẩm quyền; trong đó lưu ý rà soát lại quy hoạch dự án, báo cáo kết quả về UBND tỉnh; đề nghị Bà chờ kết quả trả lời của UBND thành phố Huế.
5. Ông Nguyễn Văn Mừng, trú tại Tổ 4, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà kiến nghị xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một phần trong thửa đất của bà Nguyễn Thị Trai (mẹ ông Nguyễn Văn Mừng) tại Tổ 4, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ có ý kiến như sau: giao UBND thị xã Hương Trà rà soát hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Mừng; đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND thị xã Hương Trà cụ thể về thủ tục (hòa giải các thành viên trong gia đình ông Mừng nhằm thỏa thuận, thống nhất hướng giải quyết; các bước thực hiện liên quan đến trình tự, thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất, thủ tục xin tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,...); báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 25/11/2020.
6. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh và bà Nguyễn Thị Hồng Thu, trú tại Kiệt 189 Nguyễn Lộ Trạch, thành phố Huế phản ánh, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (Đô thị xanh).
Tại buổi tiếp dân, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế báo cáo quá trình thực hiện dự án, tiến độ thực hiện tại thời điểm hiện nay và trao đổi một số vấn đề bà Nguyễn Thị Hồng Minh và bà Nguyễn Thị Hồng Thu nêu.
Ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh: ghi nhận ý kiến của bà Nguyễn Thị Hồng Minh và bà Nguyễn Thị Hồng Thu, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết theo đúng quy định.
7. Ông Võ Văn Việt, trú tại 11/109 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huếphản ánh, kiến nghị về trật tự đô thị, xây dựng, vệ sinh môi trường tại kiệt 209 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế.
Tại buổi tiếp dân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ có ý kiến như sau: yêu cầu UBND thành phố Huế chỉ đạo kiểm tra, xử lý kiên quyết việc xây dựng lấn chiếm lối đi, vấn đề gây ô nhiễm môi trương theo phản ánh của công dân (nếu có); báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

II. TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ CỦA CÔNG DÂN GỬI TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN:
- Đơn kiến nghị đề ngày 20/10/2020 của bà Phan Thị Lệ Cam;
- Đơn kiến nghị và khiếu nại về việc lấn chiếm quyền sử dụng đất đề ngày 29/10/2020 của ông Võ Văn Việt.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Yêu cầu UBND thành phố Huế, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Hương Trà và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ thẩm quyền, quy định pháp luật và nội dung chỉ đạo tại Thông báo này để xử lý, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; báo cáo kết quả Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh và các Phòng liên quan theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan việc tổ chức thực hiện Thông báo này; báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện và kết quả giải quyết của các đơn vị liên quan.

Văn bản trả lời:
00.00.H57-437-TB-UBND-2020-PL1_signed.pdf