Kết quả tiếp công dân

thông tin chi tiết

Ngày tiếp: 25/02/2021
Nơi tiếp: Ban tiếp công dân tỉnh
Người tiếp: Đ/c Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh
Tóm tắt nội dung: Thông báo số 102/TB-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2021 về nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi tiếp công dân định kỳ ở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Thông tin chi tiết:

I. NHỮNG NỘI DUNG KHIẾU NẠI, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI, CHỈ ĐẠO TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN

1. Hộ gia đình các Ông: Nguyễn Xuân Từ, địa chỉ 78/8 Xuân 68; Nguyễn Minh Vũ, địa chỉ 58 Xuân 68; ông Nguyễn Huy Tưởng, địa chỉ 160 Xuân 68 và các Bà: Tôn Nữ Xuân Lan, địa chỉ: 15/180 Xuân 68; Trần Thị Hải, địa chỉ 52 Mai Thúc Loan cùng thuộc phường Thuận Lộc; bà Trần Thị Tuyết, địa chỉ 10/92 Ông Ích Khiêm; ông Hồ Đắc Trí, địa chỉ 61 Tôn Thất Thiệp, phường Tây Lộc; ông Trần Hữu Lễ, địa chỉ 1/316 Lê Duẫn, phường Thuận Hòa và bà Nguyễn Thị Ngọc Đính, địa chỉ 302 Bạch Đằng, phường Phú Hiệp đến trình bày phản ánh, kiến nghị liên quan việc bố trí đất tái định cư để thực hiện dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế,...

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo: tiếp tục giao Chủ tịch UBND thành phố Huế tiếp nhận nội dung đơn phản ánh, kiến nghị của các hộ gia đình để chỉ đạo kiểm tra, xử lý, trả lời công dân theo quy định của pháp luật và theo hướng áp dụng nội dung điều chỉnh khung chính sách đã trình Thủ tướng Chính phủ; các trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền báo cáo Hội đồng tư vấn tham mưu UBND tỉnh xem xét.

2. Ông Nguyễn Văn Mừng - trú tại Tổ 4, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà xin giải quyết tách thửa đất của mẹ là bà Nguyễn Thị Trai để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Ông.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trả lời:  UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan  Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng phối hợp chính quyền địa phương trực tiếp làm việc với gia đình Ông để hướng dẫn giải quyết thủ tục tách thửa, tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất…theo quy định của pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời Ông tại Công văn số 2882/STNMT-TTr ngày 22/12/2020, trường hợp xin giải quyết tách thửa đất nêu trên là không thực hiện được do bà Nguyễn Thị Trai tuổi già, có phần hạn chế năng lực hành vi dân sự, không thể thực hiện được các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Chủ tịch UBND tiếp nhận đơn và sẽ trả lời Ông.

3. Ông Nguyễn Văn Tường, địa chỉ: 108 Lý Thái Tổ, phường An Hòa, thành phố Huế liên quan đến đơn khiếu nại tố cáo của gia đình Ông.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã trả lời: Vụ việc của Ông, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát nhiều lần và có văn bản trả lời cho Ông biết nhưng Ông vẫn tiếp tục có đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; để giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân, qua buổi tiếp dân Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nội dung trình bày và tiếp nhận đơn của ông Nguyễn Văn Tường và giao Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà tiếp tục nghiên cứu đề xuất phương án giải quyết đảm bảo tính khả thi và đúng quy định của pháp luật; trường hợp cần thiết tham mưu  UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thanh tra Chính phủ xem xét, giải quyết; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 17/3/2021.

4. Ông Trần Văn Thành, địa chỉ: 115 Phan Đăng Lưu, phường Phú Hòa, thành phố Huế đến trình bày và gửi đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo một số vụ việc liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai tại huyện Phú Lộc và thành phố Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo: Ghi nhận nội dung trình bày và tiếp nhận đơn của công dân; đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Huế, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền mà UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo xử lý, giải quyết cụ thể; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả quá trình thực hiện các vụ việc trước ngày 31/3/2021; đề nghị ông Trần Văn Thành chờ kết quả giải quyết, trả lời của cấp có thẩm quyền.

5. Bà Bạch Thị Hồng Bích, địa chỉ: Tổ 4, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy đến trình bày kiến nghị giao đất trên thực địa cho Bà sau khi trúng đấu giá và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đề nghị được hoán đổi thửa đất đã xây dựng nhà tại thị xã Hương Thủy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo: Ghi nhận ý kiến phản ánh của công dân; Giao Thanh tra tỉnh kiểm tra làm rõ vụ việc và tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/3/2021; đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến vụ việc này trước ngày 15/3/2021 (Phiếu báo số 108/UBND-TD3 ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh).

6. Ông Võ Văn Việt, địa chỉ: 11/109 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế đến tình bày và gửi đơn kiến nghị đề ngày 25/02/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo: Ghi nhận ý kiến phản ánh tiếp nhận đơn kiến nghị của công dân, giao UBND thành phố Huế  kiểm tra, xử lý đơn kiến nghị theo quy định và theo thẩm quyền.   

 

II. TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ CỦA CÔNG DÂN GỬI TẠI BUỔI TIẾP DÂN

 

- Đơn xem xét, giải quyết đề ngày 12/01/2021 của bà Trần Thị Tuyết, địa chỉ: 10/92 Ông Ích Khiêm, phường Thuận Thành, thành phố Huế;

- Đơn kiến nghị đề ngày 25/02/2021 của ông Hồ Đắc Trí, địa chỉ: 61 Tôn Thất Thiệp, thành phố Huế;

- Đơn đề ngày 25/02/2021 của ông Trần Văn Thành, địa chỉ: 115 Phan Đăng Lưu, phường Phú Hòa, thành phố Huế;

- Đơn đề ngày 25/02/2021 của ông Nguyễn Văn Mừng, địa chỉ: Tổ 4, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà;

- Đơn kiến nghị khiếu nại ghi ngày 25/02/2021 của ông Nguyễn Văn Tường, địa chỉ: 108 Lý Thái Tổ, Tổ 5, khu vực 2, phường An Hòa, thành phố Huế;

- Đơn kiến nghị đề ngày 25/02/2021 của ông Võ Văn Việt, địa chỉ: 11/109 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 - Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Huế, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, Hương Trà, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, Thanh tra tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ thẩm quyền, quy định pháp luật và nội dung chỉ đạo tại Thông báo này để xử lý, giải quyết các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân; báo cáo kết quả Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh và các Phòng liên quan tham mưu xử lý đơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận tại buổi tiếp công dân theo quy định và theo dõi việc ý kiến chỉ đạo các trường hợp nêu trên.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Văn bản trả lời:
00.00.H57-102-TB-UBND-2021_signed.pdf