Kết quả tiếp công dân

thông tin chi tiết

Ngày tiếp: 07/11/2018
Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh
Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Tóm tắt nội dung: Thông báo số 306 /TB-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh về việc kết luận của Lãnh đạo Tỉnh tại buổi tiếp công dân ở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Thông tin chi tiết:

Ngày 07 tháng 11 năm 2018, đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ cùng với đồng chí Hồ Văn Hải - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế.

Tham dự buổi tiếp công dân có đại diện Lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Tiếp công dân tỉnh; đại diện các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Công an tỉnh; Lãnh đạo UBND Thành phố và một số phòng liên quan thuộc UBND thành phố Huế.

Qua các ý kiến của công dân nêu tại buổi tiếp dân và ý kiến của các cơ quan liên quan; Lãnh đạo Tỉnh đã kết luận:

I/ NHỮNG NỘI DUNG KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI, CHỈ ĐẠO TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN

1. Ông Phan Xuân Hạnh - trú tại 18/142 Phan Chu Trinh, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế đề nghị xem xét, giải quyết mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại khu nhà ở tập thể kiệt 142 Phan Chu Trinh, thành phố Huế,..

- Tại buổi tiếp công dân, sau khi nghe đại diện Sở Xây dựng trình bày; Lãnh đạo UBND tỉnh đã trực tiếp trả lời: các hộ đang ở tại khu nhà tập thể kiệt 142 Phan Chu Trinh có diện tích hẹp nên phải giải tỏa 01 hộ để đủ diện tích bố trí cho 02 hộ còn lại được ưu tiên giải quyết bán theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Ngày 24/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 882/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng xác định giá bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế; hiện UBND tỉnh đang chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan tiếp tục xử lý, để xem xét, giải quyết các hộ đang thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại khu tập thể nêu trên theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và Quyết định số 83/2017/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh; đề nghị ông Phan Xuân Hạnh chờ kết quả giải quyết của cấp có thẩm quyền. Văn phòng UBND tỉnh xử lý đơn của ông Phan Xuân Hạnh theo quy định của pháp luật.

2. Ông Lê Văn Lữ và ông Phan Hồ - trú tại số 73 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế kiến nghị sớm giải quyết xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số nhà 73 Nguyễn Sinh Cung do nhận chuyển nhượng từ bà Nguyễn Thị Chi theo quy định của pháp luật.

- Tại buổi tiếp công dân, Lãnh đạo Tỉnh đã tiếp và trực tiếp trả lời: Việc xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất nêu trên có liên quan đến đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn khiếu nại việc UBND thành phố Huế cấp Giấy chứng nhận cho bà Nguyễn Thị Chi; UBND thành phố Huế đã thụ lý và đã có Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 3678/QĐ-CTUB ngày 01/8/2018 về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn; để tiếp tục xem xét, giải quyết lại việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất trên; đề nghị Ông nộp lại hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Văn phòng UBND tỉnh xử lý đơn của ông Lê Văn Lữ theo quy định của pháp luật.

3. Bà Lê Thị Hòa (Trụ trì Niệm Phật đường Vĩnh Xuân) - tọa lạc tại thôn Địa Linh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà đến trình bày: xin cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết dứt điểm các hộ dân cạnh sát Chùa Vĩnh Xuân lấn chiếm trái phép để xây dựng nhà ở tại cơ sở 02 và kiến nghị giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Niệm Phật đường tại cơ sở 01, hồ sơ thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đã nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh từ ngày 28/11/2017 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

- Tại buổi tiếp công dân, Lãnh đạo Tỉnh trực tiếp trả lời:

+ Nội dung phản ánh, kiến nghị của các hộ dân cạnh sát Chùa lấn chiếm trái phép để xây dựng nhà ở, Chủ tịch UBND tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo UBND thị xã Hương Trà kiểm tra, xử lý đối với các hộ dân lấn chiếm (Công văn số 6566/UBND-KN1 ngày 04/9/2018, Công văn số 7475/UBND-KN1 ngày 02/10/2018); hiện nay, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đang chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Hương Vinh khẩn trương xử lý, giải quyết (Công văn số 2387/UBND-KNTD ngày 08/10/2018, Công văn số 2544/UBND-NC ngày 26/10/2018) theo đúng quy định của pháp luật.

+ Đối với nội dung xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Niệm Phật đường tại cơ sở 01: hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở  tham mưu, đề xuất giải quyết trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Niệm Phật đường theo quy định của pháp luật.

 Yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện; đề nghị Bà chờ kết quả giải quyết, trả lời của cấp có thẩm quyền; Văn phòng UBND tỉnh xử lý đơn của bà Lê Thị Hòa theo quy định pháp luật.

II/ TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ CỦA CÔNG DÂN GỬI TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN

1. Đơn đề nghị ghi ngày 02/11/2018 của ông Phan Xuân Hạnh, trú tại 18/142 Phan Chu Trinh, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế;

2. Đơn xin cứu xét ghi ngày 07/11/2018 của ông Lê Văn Lữ, trú tại số 73 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế;

3. Đơn xin cứu xét (lần 3) và Đơn cứu xét ghi cùng ngày 06/11/2018 của bà Lê Thị Hòa (Trụ trì Niệm Phật đường Vĩnh Xuân), tọa lạc tại thôn Địa Linh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà  và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ thẩm quyền, quy định của pháp luật và nội dung chỉ đạo tại Thông báo này để xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

 - Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh, các Phòng liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tỉnh đối với các trường hợp nêu trên.

Văn bản trả lời:
ubnd-306-tb.pdf