Kết quả tiếp công dân

thông tin chi tiết

Ngày tiếp: 15/01/2020
Nơi tiếp: Trụ sở tiếp công dân Tỉnh, số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế
Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Tóm tắt nội dung: Thông báo số 22/TB-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Kết luận Đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ở Trụ sở Tiếp công dân Tỉnh
Thông tin chi tiết:

Ngày 15 tháng 01 năm 2020, đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế. Tham dự buổi tiếp công dân có đại diện Lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Ban pháp chế HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh; đại diện các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp,Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh; Lãnh đạo UBND Thành phố và một số phòng liên quan thuộc UBND thành phố Huế.
Qua các ý kiến của công dân nêu tại buổi tiếp dân và ý kiến của các cơ quan liên quan; đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

I. NHỮNG NỘI DUNG KHIẾU NẠI, TỐ CÁO PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI, CHỈ ĐẠO TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN
1. Bà Đặng Thị Hường, địa chỉ 80 đường Cách mạng Tháng tám, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho gia đình.
- Tại buổi tiếp công dân, Lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp trả lời: nội dung kiến nghị của Bà, hiện UBND thị xã Hương Trà đang chỉ đạo kiểm tra, chỉnh lý thửa đất số 31, tờ bản đồ số 34, phường Hương Văn đảm bảo điều kiện xây dựng nhà ở trước khi lập hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản cho bà Lê Thị Hiên (mẹ của bà Đặng Thị Hường) theo Công văn số 6777/UBND-DC ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh và UBND thị xã Hương Trà cho biết, sẽ giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn liền với nhà ở cho gia đình trước ngày 28/02/2020; đề nghị Bà chờ kết quả giải quyết, trả lời của UBND thị xã Hương Trà.
2. Ông Nguyễn Hữu Dương, hiện công tác tại khoa ngoại Bệnh viện Giao thông Vận tải Huế, số 17 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, thành phố Huế phản ánh, kiến nghị việc UBND thành phố Huế giải quyết đơn tố cáo của Ông liên quan đến việc giả hồ sơ, chữ ký trong việc lập hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thửa đất 160 tờ bản đồ 53 tọa lạc tại Tổ 8, khu vực 4 phường An Tây,v.v.
- Tại buổi tiếp công dân, sau khi nghe đại diện UBND thành phố Huế báo cáo quá trình giải quyết vụ việc; Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Huế kiểm tra, rà soát lại hồ sơ vụ việc; mời ông Nguyễn Hữu Dương để làm rõ nội dung tố cáo của công dân theo quy định của Luật Tố cáo và có văn bản trả lời công dân trước ngày 21/02/2020; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.
3. Ông Võ Văn Việt - trú tại 11/209 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế đến trình bày và gửi đơn kiến nghị và khiếu nại quyền sử dụng đất ghi ngày 15/01/2020 liên quan đến việc tranh chấp quyền sử dụng đất; phản ánh trật tự đô thị, xây dựng, vệ sinh môi trường tại Kiệt 209 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế.
- Tại buổi tiếp công dân, Lãnh đạo UBND tỉnh đã trực tiếp trả lời: nội dung phản ánh, kiến nghị của Ông về trật tự đô thị, xây dựng, vệ sinh môi trường,..; Chủ tịch UBND thành phố Huế hiện đang chỉ đạo Đội Quản lý Đô thị Thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý và báo cáo UBND thành phố Huế kết quả thực hiện (Thông báo số 05/TB-UBND ngày 09/01/2020 của UBND thành phố Huế); đề nghị Ông chờ kết quả, giải quyết của UBND thành phố Huế.
Liên quan nội dung tranh chấp quyền sử dụng đất của gia đình Ông với gia đình ông Đào Văn Tây tại địa chỉ số 17 và 20 kiệt 209 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế đã được Tòa án các cấp giải quyết theo quy định của pháp luật; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đang chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kiểm tra, rà soát lại việc tiếp nhận, thụ lý, xử lý, giải quyết đơn của ông Võ Văn Việt, báo cáo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để có ý kiến với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế biết và trả lời ông Võ Văn Việt được rõ (Công văn số 3827/VKSTC-V12 ngày 13/8/2019 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về xử lý đơn của ông Võ Văn Việt); hiện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế đang theo dõi, đôn đốc và sẽ thông báo kết quả trả lời của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho Ông được biết; Đề nghị Ông chờ kết quả trả lời của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế.
4. Ông Nguyễn Văn Mừng - trú tại Tổ 4, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà xin giải quyết tách thửa đất của mẹ là bà Nguyễn Thị Trai để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Ông,v.v.
- Tại buổi tiếp công dân, Lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp trả lời, giải thích rõ: trên cơ sở nội dung Báo cáo số 2024/BC-UBND ngày 05/8/2019 của UBND thị xã Hương Trà về kết quả rà soát hồ sơ liên quan đến nội dung đề nghị của Ông nêu trên; Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Ông trực tiếp liên hệ UBND thị xã Hương Trà để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục hồ sơ xin tách thửa, tặng cho đất cho con là ông Nguyễn Văn Mừng để được xem xét, giải quyết cấp giấy chứng nhận đất cho Ông theo quy định của pháp luật.
5. Bà Dương Thị Kim Bội, trú tại tổ 20, khu vực 7, phường An Đông, thành phố Huế đề nghị giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình Bà theo Bản án phúc thẩm số 68/2007/DS-PT ngày 15/6/2007 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng,v.v.
Tại buổi tiếp dân, Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của Bà; đồng thời, yêu cầu Cục thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế khẩn trương tổ chức thực hiện theo Bản án phúc thẩm số 68/2007/DS-PT ngày 15/6/2007 nêu trên để giao UBND thành phố Huế thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Dương Thị Kim Bội và các đồng thừa kế sử dụng đất số 289, tờ bản đồ số 31 tọa lạc tại 06 Đặng Văn Ngữ, phường Phú Hội, thành phố Huế; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 28/02/2020.
6. Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú - trú tại Lô D33, Khu vực quy hoạch Bàu Vá, phường Thủy Xuân, thành phố Huế đề nghị xem xét, giải quyết hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Tại buổi tiếp dân, Lãnh đạo UBND tỉnh cho biết: nội dung kiến nghị của Bà, hiện UBND thành phố Huế đang xem xét, giải quyết theo thẩm quyền (Công văn số 85/UBND-ĐC ngày 08/01/2020 của UBND thành phố Huế). Đề nghị bà Nguyễn Thị Cẩm Tú chờ kết quả giải quyết, trả lời của UBND thành phố Huế.
7. Ông Lê Quý Sự - trú tại số 226 Chi Lăng, phường Phú Hiệp, thành phố Huế đề nghị sớm có Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị cổ dọc trục đường Chi Lăng, thành phố Huế để gia đình Ông sửa chữa, cải tạo nhà ở của gia đình Ông tại địa chỉ nêu trên,..
Tại buổi tiếp dân, Lãnh đạo UBND tỉnh đã trả lời: Liên quan đồ án Quy hoạch phân khu phường Phú Hậu - Phú Hiệp - Phú Cát, thành phố Huế; hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh đang giao UBND thành phố Huế phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện đồ án để lấy ý kiến người dân, các chuyên gia; tổng hợp nội dung báo cáo UBND tỉnh thống nhất phương án quy hoạch trước khi trình thẩm định, phê duyệt (dự kiến hoàn thành trong quý 2/2020). Trường hợp, ông Lê Quý Sự có nhu cầu xây dựng tạm nhà ở thì gửi đơn đến UBND thành phố Huế để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
8 .Ông Nguyễn Văn Tường - trú tại 108 Lý Thái Tổ, tổ 5, khu vực 2, phường An Hòa, thành phố Huế đến trình bày và gửi đơn kêu oan ghi ngày 03/7/2019 liên quan đến việc đề nghị xem xét, giải quyết nội dung đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Tường theo quy định của pháp luật.
- Tại buổi tiếp công dân, Lãnh đạo UBND tỉnh cho biêt: UBND tỉnh đã nhận được báo cáo đề xuất của cơ quan Thanh tra tỉnh liên quan đến việc giải quyết trường hợp ông Nguyễn Văn Tường (Công văn số 1123/TTr-P2 ngày 30/12/2019 của Thanh tra tỉnh), hiện Văn phòng UBND tỉnh đang tham mưu UBND tỉnh xử lý; đề nghị ông Nguyễn Văn Tường chờ kết quả giải quyết và có văn bản trả lời của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.
II. TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ CỦA CÔNG DÂN GỬI TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN
1. Đơn có tiêu đề " Đơn kiến nghị và khiếu nại quyền sử dụng đất" ghi ngày 15/01/2020 của ông Võ Văn Việt, trú tại 11 Kiệt 209 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế;
2. Đơn có tiêu đề " Lời trình bày " ghi ngày 15/01/2020 của ông Nguyễn Văn Tường, trú tại 108 Lý Thái Tổ, Tổ 5, khu vực 2, phường An Hòa, thành phố Huế;
3. Đơn có tiêu đề "Đơn kêu cứu"ghi ngày 14/01/2020 của ông Nguyễn Văn Mừng, trú tại Tổ 4, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Trà, Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ thẩm quyền, quy định pháp luật và nội dung chỉ đạo tại Thông báo này để xử lý, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; báo cáo kết quả Chủ tịch UBND tỉnh.
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh và các Phòng liên quan tham mưu xử lý các đơn đã được Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp nhận tại buổi tiếp công dân theo quy định và theo dõi việc ý kiến chỉ đạo các trường hợp nêu trên.

Văn bản trả lời:
00.00.H57-22-TB-UBND-2020-PL1_signed.pdf