Kết quả tiếp công dân

thông tin chi tiết

Ngày tiếp: 23/08/2018
Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh
Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Tóm tắt nội dung: Thông báo số 231/TB-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh về việc kết luận đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Thông tin chi tiết:

Ngày 23 tháng 8 năm 2018, đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế. Tham dự buổi tiếp công dân có Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng, Ban Tiếp công dân tỉnh; đại diện các cơ quan: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Công an tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố Huế và một số phòng, ban liên quan thuộc UBND thành phố Huế.

Qua các ý kiến của công dân nêu tại buổi tiếp dân và ý kiến của các cơ quan liên quan; đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

I/ NHỮNG NỘI DUNG KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI, CHỈ ĐẠO TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN

1. Các hộ dân: Lê Thị Khương Thái, Lương Đình Hoa, Mai Văn Hạ, Lê Văn Dũng cùng trú tại kiệt 358 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc phản ánh, kiến nghị xử lý việc xây dựng trạm BTS ở địa chỉ 01 kiệt 358 Bùi Thị Xuân của Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnambile làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các hộ dân lận cận, công trình không có giấy phép xây dựng nhưng đến nay vẫn hoạt động phát sóng là vi phạm; kiến nghị di chuyển trạm BTS nêu trên.

- Tại buổi tiếp công dân, Lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp trả lời: Nội dung kiến nghị của các hộ dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý; Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản trả lời (Công văn số 703/TTTT-TTra ngày 05/7/2018) nhưng các hộ chưa đồng tình.

Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị nêu trên của các hộ; yêu cầu Sở Thông tin & Truyền thông chủ trì, phối hợp UBND thành phố Huế cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý dứt điểm và có văn bản trả lời cụ thể những nội dung mà các hộ dân đã phản ánh, kiến nghị (giấy phép xây dựng trạm, mức độ ảnh hưởng của sóng điện từ, khoảng cách tối thiểu của trạm BTS,..) theo quy định pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/9/2018. Đề nghị các hộ dân chờ kết quả xử lý, trả lời của Sở Thông tin & Truyền thông.

2. Bà Trần Thị Minh Hương - trú tại thôn Long Khê, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà phản ánh, kiến nghị với 02 nội dung:

- Xin xem xét, giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sỹ cho con trai của Bà là ông Hồ Chí Tăng.

- Phản ánh UBND thị xã Hương Trà cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng người em gái là ông, bà: Dương Tâm -Trần Thị Vân trên đất do bố mẹ để lại là chưa đúng đối tượng. UBND phường Hương Vân hòa giải 02 lần nhưng bà Hương không đồng ý,..

- Tại buổi tiếp công dân, Lãnh đạo UBND tỉnh đã trực tiếp, giải thích trả lời: Liên quan kiến nghị giải quyết hồ sơ đối với người có công; hiện Sở Lao động Thương binh & Xã hội đang phối hợp UBND thị xã Hương Trà xem xét, giải quyết theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5155/UBND-XH ngày 17/7/2018; yêu cầu Sở Lao động Thương binh & Xã hội khẩn trương thực hiện, báo cáo kết quả UBND tỉnh.

Đề nghị Bà chờ kết quả giải quyết, trả lời của Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh.

Riêng việc tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất trong nội bộ gia đình, UBND phường Hương Vân đã hòa giải 02 lần nhưng không thành; đề nghị Bà làm đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân Thị xã Hương Trà để được giải quyết theo quy định của pháp luât.

II/ TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ CỦA CÔNG DÂN GỬI TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN

Không có đơn kiến nghị, phản ánh của công dân gửi tại buổi tiếp công dân.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Huế  và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ thẩm quyền, quy định của pháp luật và nội dung chỉ đạo tại Thông báo này để xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

 - Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh, các Phòng liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh đối với trường hợp nêu trên.

Văn bản trả lời:
TB-231.pdf