Kết quả tiếp công dân

thông tin chi tiết

Ngày tiếp: 11/03/2020
Nơi tiếp: Trụ sở tiếp công dân Tỉnh, số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế
Người tiếp: Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Tóm tắt nội dung: Kết luận số 2503/UBND-TD2 ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về việc kết luận của đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ở trụ sở tiếp công dân Tỉnh, số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Võ Văn Việt.
Thông tin chi tiết:

Qua nội dung kiến nghị của Ông, tại buổi tiếp dân, Lãnh đạo tỉnh đã trả lời như sau:
1. Nội dung tranh chấp quyền sử dụng đất của gia đình Ông với gia đình ông Đào Văn Tây tại địa chỉ số 17 và 20 kiệt 209 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế:
Về vấn đề này, tại buổi tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo Tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào ngày 12/02/2020 đã trả lời, giải thích Ông biết: hiện nay, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế đang theo dõi, đôn đốc và sẽ thông báo kết quả trả lời của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Đề nghị Ông chờ kết quả trả lời của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Đối với nội dung phản ánh, kiến nghị của Ông về trật tự đô thị, xây dựng, vệ sinh môi trường,...:
Chủ tịch UBND thành phố Huế đang chỉ đạo Đội trật tự đô thị thành phố Huế, Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND thành phố Huế, UBND phường Phú Nhuận kiểm tra, xử lý, trả lời ông Võ Văn Việt theo thẩm quyền; UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Huế chỉ đạo các phòng, ban chức năng khẩn trương xử lý, giải quyết và trả lời công dân. Đề nghị ông Việt chờ kết quả, giải quyết của UBND thành phố Huế.

UBND tỉnh thông báo để Ông biết

Văn bản trả lời:
00.00.H57-2503-UBND-TD2-2020-PL1_signed.pdf