Kết quả tiếp công dân

thông tin chi tiết

Ngày tiếp: 24/09/2020
Nơi tiếp: Trụ sở tiếp công dân của tỉnh
Người tiếp: Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh
Tóm tắt nội dung: Thông báo số 393/TB-UBND ngày 01/10/2020 về Nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi tiếp công dân định kỳ ở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.
Thông tin chi tiết:

Qua các ý kiến của công dân nêu tại buổi tiếp dân và ý kiến của các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã kết luận, chỉ đạo đối với những trường hợp cụ thể. Nội dung, kết quả buổi làm việc như sau:

I. NHỮNG NỘI DUNG KHIẾU NẠI, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI, CHỈ ĐẠO TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN
1. Bà Trần Hoài Anh (con gái của ông Trần Chiểu) - trú tại số 08 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế đến trình bày ý kiến và kiến nghị UBND tỉnh sớm chi trả cho các hộ dân giải tỏa bị ảnh hưởng theo Quyết định số 5478/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND thành phố Huế liên quan về việc giải tỏa, di dời nhà ở của các hộ gia đình, cá nhân đang sống trong khuôn viên Trung tâm Y tế dự phòng (nay là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh).
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ có ý kiến chỉ đạo: Giao Sở Tài chính cân đối, tìm nguồn kinh phí để tham mưu UBND tỉnh sớm chi trả cho các hộ dân bị giải tỏa di dời nhà ở ra khỏi khuôn viên Trung tâm Y tế dự phòng trong năm 2020 nhằm ổn định cuộc sống các hộ dân bị giải tỏa; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2020.
2.Ông Nguyễn Văn Mừng - trú tại Tổ 4, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà xin giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất gắn liền với nhà ở cho gia đình Ông tại thị xã Hương Trà; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo công an có biện pháp ngăn chặn em ruột của Ông có các hành vi đe dọa, gây gổ,..
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tiếp trả lời: liên quan đất đai của gia đình Ông, giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc UBND thị xã Hương Trà kiểm tra làm rõ, đề xuất cụ thể; đề nghị Ông phối hợp cung cấp hồsơ đầy đủ; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/10/2020; riêng các đối tượng có hành vi đe dọa, gây gổ yêu cầu Công an thị xã Hương Trà chỉ đạo kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Ông Phan Văn Lộc - trú tại tổ 11, xóm 6, thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện PhúVang phản ánh, kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý điều tra vụ án hình sự và tạm ngừng các thủ tục đối với thửa đất số 486, tờ bản đồ số 12 tọa lạc tại Tổ 19, khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế của Ông kéo dài, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình Ông.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trả lời: liên quan trường hợp của Ông, tại buổi tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh vào ngày 27/8/2020 (Ông có đến tham dự), đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã giải thích các quy định liên quan thủ tục tố tụng vụ án hình sự: việc xử lý các vật chứng liên quan đến vụ án, thẩm quyền, thời hạn giải quyết vụ án, thẩm quyền gia hạn và phê chuẩn gia hạn thời hạn điều tra,...; đồng thời, giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham mưu văn bản đôn đốc Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh sớm giải quyết dứt điểm vụ việc trên theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả về Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
4. Các Ông Phan Quang Hồng, Nguyễn Đức Tường, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Hữu Kịch cùng trú tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc phản ánh liên quan đến việc thực hiện Thông báo số 401/TB-UBND ngày 28/10/2019 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc tiếp xúc, đối thoại những công dân tố cáo tại Hợp tác xã An Nông I.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ có ý kiến chỉ đạo: giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu văn bản đôn đốc UBND huyện Phú Lộc báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo tại Thông báo số 401/TB-UBND ngày 28/10/2019 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc tiếp xúc, đối thoại những công dân tố cáo tại Hợp tác xã An Nong I và Thông báo số 361/TB-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh; Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh khẩn trương điều tra, kết luận, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm được kết luận tại hai Thông báo nêu trên theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh; đồng thời, giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện tại 02 thông báo kết luận nêu trên theo quy định của pháp luật; kết quả thực hiện báo cáo gửi UBND tỉnh để biết.
5. Ông Phạm Văn Pháp - trú tại số 02/201(193B) đường Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế phản ánh liên quan đến việc gia đình bà Trần Thị Hà xây dựng lấn, chiếm sang phần đất của Ông; Ông đã gửi đơn khiếu nại đến UBND thành phố Huế nhưng đến nay chưa giải quyết dứt điểm.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trả lời: liên quan việc xây dựng, lấn chiếm của gia đình bà Hà, hiện UBND thành phố Huế đang kiểm tra, xử lý công trình xây dựng trả lại phần đất bà Hà lấn chiếm cho Ông; đồng thời, UBND thành phố có Công văn số 4717/UBND - KNTC ngày 24/9/2020 về việc giải quyết kiến nghị của gia đình Ông để biết và đề nghị chờ kết quả giải quyết, trả lời của UBND thành phố Huế.
6. Ông Lê Hoài chung - địa chỉ tại thôn Diêm Trụ, xã Phú Gia, huyện Phú Vang kiến nghị xin thuê đất làm trang trại nuôi bò thịt,...
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã trực tiếp trả lời: đề nghị Ông làm đơn gửi đến UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
II. TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ CỦA CÔNG DÂN GỬI TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN
Đơn đề ngày 24/9/2020 của ông Nguyễn Văn Mừng - trú tại Tổ 4, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Huế, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ thẩm quyền, quy định pháp luật và nội dung chỉ đạo tại Thông báo này để xử lý, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; báo cáo kết quả Chủ tịch UBND tỉnh.
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh và các Phòng liên quan tham mưu xử lý đơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận tại buổi tiếp công dân theo quy định và theo dõi việc ý kiến chỉ đạo các trường hợp nêu trên.

Trên đây là nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ Phan Ngọc Thọ tại buổi tiếp công dân định kỳ ở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào ngày 24/9/2020; Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Văn bản trả lời:
00.00.H57-393-TB-UBND-2020-PL1_signed.pdf