Kết quả khiếu nại tố cáo

thông tin chi tiết

Họ tên: Ông Nguyễn Mạnh Bảo
Địa chỉ: Tổ 1, Khu vực 1, Triều Sơn Tây, phường An Hoà, thành phố Huế
Nội dung: Phản ánh, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi lấn chiếm đất của ông Lê Văn Quang và ông Nguyễn Mạnh Nhất để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho gia đình Ông đối với mãng đất tại Triều Sơn Tây, phường An Hoà, thành phố Huế
Ngày nhận đơn: 28/05/2019
Kết quả giải quyết:

Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật; UBND tỉnh chuyển đơn của ông Nguyễn Mạnh Bảo đến UBND thành phố Huế xem xét chỉ đạo kiểm tra, giải quyết, trả lời công dân theo thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Văn bản trả lời:
3296.PDF