Kết quả khiếu nại tố cáo

thông tin chi tiết

Họ tên: Ông Nguyễn Cữu Tuệ
Địa chỉ: 2/01 Kiệt 26 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế
Nội dung: Khiếu nại UBND thành phố Huế không trả kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân theo đúng quy định của pháp luật.
Ngày nhận đơn: 11/06/2019
Kết quả giải quyết:
Sau khi xem xét nội dung đơn thư của Ông, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chuyển đơn và chỉ đạo UBND thành phố Huế kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền.
Văn bản trả lời:
3677.PDF