Kết quả khiếu nại tố cáo

thông tin chi tiết

Họ tên: Bà Vũ Thị Sơn
Địa chỉ: Thôn Xuân Hoà, xã Thuỷ Vân, thị xã Hương Thuỷ
Nội dung: Xin hỗ trợ bố trí, tái định cư do diện tích đất còn lại không đủ điều kiện để cấp phép xây dựng sau khi Nhà nước thu hồi đất
Ngày nhận đơn: 13/06/2019
Kết quả giải quyết:
Sau khi xem xét nội dung đơn thư, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phan Thiên Định có ý kiến như sau:

Giao UBND thị xã Hương Thuỷ kiểm tra nội dung kiến nghị của bà Vũ Thị Sơn để xem xét giải quyết theo thẩm quyền, có phương án ổn định cuộc sống người dân; báo cáo kết quả giải quyết về UBND tỉnh.

Văn bản trả lời:
3711.PDF