Kết quả khiếu nại tố cáo

thông tin chi tiết

Họ tên: Ông Huỳnh Văn Dật
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc
Nội dung: Liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng
Ngày nhận đơn: 13/06/2019
Kết quả giải quyết:
Sau khi xem xét nội dung đơn thư, Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND huyện Phú Lộc chỉ đạo kiểm tra vụ việc liên quan kiến nghị của ông Huỳnh Văn Dật để giải quyết theo thẩm quyền; báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh./.

Văn bản trả lời:
3720.PDF