Kết quả khiếu nại tố cáo

thông tin chi tiết

Họ tên: Ông Hồ Văn Ân
Địa chỉ: 143 Ngự Bình, phường An Tây, thành phố Huế
Nội dung: Phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc xem xét, giải quyết hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình
Ngày nhận đơn: 03/02/2020
Kết quả giải quyết:

Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định pháp luật UBND tỉnh có ý kiến như sau:
- Liên quan vụ việc này, UBND tỉnh đã có Công văn số 631/UBND-ĐC ngày 26/01/2018, Công văn số 7158/UBND-ĐC ngày 22/9/2018 chỉ đạo kiểm tra, giải quyết của gia đình ông Hồ Văn Ân; tuy nhiên, ông Hồ Văn Ân tiếp tục gửi đơn phản ánh, kiến nghị với nội dung nêu trên.
- Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Huế chỉ đạo kiểm tra, xử lý và có văn bản trả lời phản ánh, kiến nghị công dân theo thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/02/2020.

Văn bản trả lời:
00.00.H57-672-UBND-TD2-2020-PL1_signed.pdf