Kết quả khiếu nại tố cáo

thông tin chi tiết

Họ tên: Bà Phan Thị Thu
Địa chỉ: Thôn Giáp Thượng, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà
Nội dung: Đề nghị giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai với bà Dương Thị Lựu
Ngày nhận đơn: 10/06/2019
Kết quả giải quyết:

Căn cứ quy định của pháp luật thì việc tranh chấp đất đai giữa Bà với bà Dương Thị Lựu thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án (Bà đã khởi kiện tại TAND thị xã Hương Trà nhưng Toà án thị xã Hương Trà trả lại đơn khởi kiện do chưa đủ điều kiện để thụ lý, thể hiện tại Thông báo số 89/TB-TA ngày 03/5/2019).

UBND tỉnh trả lại đơn và đề nghị Bà gửi đơn đến UBND xã Hương Toàn để thực hiện thủ tục hoà giải theo quy định. Trường hợp Bà hoặc một trong hai bên tranh chấp không đồng ý với kết quả hoà giải thì có quyền khởi kiện tại Toà án nhân dân thị xã Hương Trà theo quy định của pháp luật.

Văn bản trả lời:
3633.PDF