Kết quả khiếu nại tố cáo

thông tin chi tiết

Họ tên: Ông Đặng Đăng Phước
Địa chỉ: Số 19/6 Giải Phóng, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Nội dung: Phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc UBND huyện Phong Điền giải quyết đơn tố cáo của Ông không đúng theo quy định của Luật Tố cáo.
Ngày nhận đơn: 27/12/2019
Kết quả giải quyết:

Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định pháp luật; UBND tỉnh chuyển đơn của Đặng Đăng Phước đến Chủ tịch UBND huyện Phong Điền để chỉ đạo kiểm tra, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị công dân theo thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Văn bản trả lời:
9986.PDF