Kết quả khiếu nại tố cáo

thông tin chi tiết

Họ tên: Ông Hoàng Anh Dũng
Địa chỉ: số 7/227, đường Trần Phú, phường Trường An, thành phố Huế
Nội dung: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất số 77, tờ bản đồ số 11 tại địa chỉ số 7/227, đường Trần Phú, phường Trường An, thành phố Huế của gia đình Ông do có tình tiết mới.
Ngày nhận đơn: 28/05/2019
Kết quả giải quyết:

Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật; UBND tỉnh chuyển đơn của ông Hoàng Anh Dũng đến UBND thành phố Huế xử lý, giải quyết, trả lời công dân theo thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Văn bản trả lời:
3294.PDF