Kết quả khiếu nại tố cáo

thông tin chi tiết

Họ tên: Ông Vũ Hồng Sơn
Địa chỉ: Đội 1, thôn Lưu Hiền Hoà, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung: Phán ánh, kiến nghị liên quan đến việc đo đạc, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại khoảnh 8, tiểu khu 33, xã Phong Mỹ để gia đình canh tác.
Ngày nhận đơn: 27/12/2019
Kết quả giải quyết:

Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định pháp luật; UBND tỉnh Chuyển đơn của Vũ Hồng Sơn đến Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đề chỉ đạo kiểm tra, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị công dân theo thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Văn bản trả lời:
9983.PDF