Kết quả khiếu nại tố cáo

thông tin chi tiết

Họ tên: Bà Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền
Nội dung: Không đồng ý Quyết định số 08/QĐ-CCTHADS ngày 17 tháng 10 năm 2020 của Cục thi hành án dân sự huyện Phong Điền về việc thi hành án theo yêu cầu.
Ngày nhận đơn: 03/02/2020
Kết quả giải quyết:

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ luật Khiếu nại năm 2011, UBND tỉnh trả lại đơn và hướng dẫn Bà như sau:
Đơn của Bà không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh; đề nghị Bà có đơn gửi Cục thi hành án dân sự huyện Phong Điền để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
UBND tỉnh trả lại đơn và hướng dẫn để Bà được rõ.

Văn bản trả lời:
00.00.H57-692-UBND-TD5-2020-PL1_signed.pdf