Kết quả khiếu nại tố cáo

thông tin chi tiết

Họ tên: Ông Cao Hữu Thạch
Địa chỉ: Số 82/17/5 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung: Xin lại nhà thuộc sở hữu Nhà nước
Ngày nhận đơn: 12/06/2019
Kết quả giải quyết:
Căn cứ nội dung đơn và các văn bản pháp luật có liên quan, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có Công văn giao Sở Xây dựng kiểm tra, giải quyết và có văn bản trả lời kiến nghị của ông theo quy định, báo cáo UBND tỉnh.
Văn bản trả lời:
199.PDF