Kết quả khiếu nại tố cáo

thông tin chi tiết

Họ tên: Ông Nguyễn Duy Tiềm
Địa chỉ: Thôn Thuỷ Phú, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà
Nội dung: Kiến nghị liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.
Ngày nhận đơn: 30/05/2019
Kết quả giải quyết:

Sau khi xem xét nội dung đơn thư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu UBND thị xã Hương Trà kiểm tra nội dung kiến nghị của ông Nguyễn Duy Tiềm để giải quyết theo quy định và thẩm quyền; báo cáo vụ việc về UBND tỉnh trước ngày 10/6/2019.

Văn bản trả lời:
3370.PDF