Kết quả khiếu nại tố cáo

thông tin chi tiết

Họ tên: Bà Nguyễn Thị Sen
Địa chỉ: Thôn Bình Toàn, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà
Nội dung: Đề nghị giải quyết liên quan việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1032m2 và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 7272m2
Ngày nhận đơn: 11/06/2019
Kết quả giải quyết:
Sau khi xem xét nội dung đơn thư của Bà, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chuyển đơn và chỉ đạo UBND thị xã Hương Trà kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền.
Văn bản trả lời:
3676.PDF