PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thành phố Huế và huyện Phong Điền kiến nghị tăng cường giám sát, kiểm tra quản lý chặt chẽ phân bón vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật giả lưu hành trên thị trường.
15/07/2017

Vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành QLTT triển khai thực hiện công văn số 207/QLTT-KSCLHH ngày 20/02/2017 của Cục Quản lý thị trường về việc kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm trong sản xuất, kinh doanh phân bón.

<< < 1 2 3 4 > >>