PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện A Lưới kiến nghị rà soát, kiểm kê và đền bù thiệt hại về đất và tài sản trên đất cho nhân dân xã A Roàng khi xây dựng tuyến đường quốc phòng từ xã A Roàng qua biên giới
14/07/2017

Về việc này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Chủ đầu tư dự án) phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện A Lưới thực hiện rà soát, kiểm kê và đền bù thiệt hại về đất và tài sản trên đất cho nhân dân xã A Roàng để giải quyết dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ tài sản bị ảnh hưởng do sạt lở ngoài mốc GPMB khi xây dựng tuyến đường quốc phòng từ A Roàng qua biên giới.

<< < 1 2 3 4 > >>