PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Quảng Điền đề nghị tăng cường bác sĩ có chất lượng về tuyến huyện, đồng thời đầu tư các thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện Quảng Điền để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng tốt hơn.
15/07/2017

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở y tế cùng với TTYT Quảng Điền lập kế hoạch và ưu tiên từng bước đầu tư về kinh phí bằng các nguồn lực để cải thiện, nâng cao cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, bổ sung nguồn Bác sỹ có chất lượng chuyên môn và tay nghề để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

<< < 1 2 3 4 > >>