PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện A Lưới kiến nghị chỉ đạo Ban quản lý dự án Làng Thanh niên lập nghiệp hoàn thành dứt điểm các hạng mục thuộc dự án, thực hiện các chính sách như: đất sản xuất, hỗ trợ ban đầu…cho các hộ thanh niên để ổn định cuộc sống và bàn giao Làng Thanh niên lập nghiệp cho địa phương quản lý.
19/09/2016

Dự án đến nay cơ bản hoàn thành; các công trình cơ sở hạ tầng đã đưa vào sử dụng, và công tác hỗ trợ các chính sách nông lâm nghiệp và chăn nuôi cũng đã được thực hiện. Mặc dù khó khăn về quỹ đất, nhưng UBND huyện A Lưới cũng đã phân bổ đất sản xuất cho 20 hộ còn lại để khai hoang, với diện tích 0,65ha/hộ. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND huyện A Lưới và các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, phân bổ quỹ đất sản xuất cho phù hợp và yêu cầu các đơn vị thực hiện công tác bàn giao sau khi hoàn thành dự án.

<< < 1 2 3 4 > >>