PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thị xã Hương Trà đề nghị Tỉnh có cơ chế hỗ trợ một phần kinh phí cho 05 hộ sản xuất gạch ngói ở thôn Thuỷ Phú, xã Hương Vinh để chuyển đổi nghề nghiệp
19/09/2016

Vấn đề này đang được Sở Công thương phối hợp với UBND thị xã Hương Trà khảo sát và hướng dẫn cơ sở xây dựng hồ sơ đề án khuyến công năm 2016 để có cơ sở xem xét, đề xuất UBND tỉnh.

<< < 1 2 3 4 > >>