PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thị xã Hương Thủy đề nghị Tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính cấp kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố
19/09/2016

UBND tỉnh đã chỉ đạo và Sở Tài chính đã thực hiện thông báo đối với phần hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện từ đầu năm 2016 theo đúng quy định.

<< < 1 2 3 4 > >>