PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa VII

Đường Lê Thuyết nối đường tránh phía Tây Huế; đoạn đường từ phường Tứ Hạ đến các mỏ đất trên đường Tỉnh lộ 16, hiện đang hư hỏng nặng. Cử tri thị xã Hương Trà đề nghị tỉnh quan tâm nâng cấp, sửa chữa để người dân đi lại
19/09/2016

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải bố trí kinh phí sự nghiệp giao thông năm 2016 để sửa chữa, đảm bảo giao thông.

<< < 1 2 3 4 > >>