PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thị xã Hương Thủy đề nghị Tỉnh chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quan tâm giải quyết 11 trường hợp ở xã Thủy Tân xin cấp đổi bằng Tổ quốc ghi công do hư hỏng và thất lạc.
19/09/2016

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện và đã có Tờ trình gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công cho các trường hợp trên.

<< < 1 2 3 4 > >>