PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Nam Đông tiếp tục kiến nghị Tỉnh có ý kiến với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường 74 Nam Đông – A Lưới để phục vụ công tác quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
19/09/2016

Vấn đề này đã được UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo, đề xuất và hiện nay đang được Bộ Quốc phòng xem xét để tiếp tục thực hiện đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường.

<< < 1 2 3 4 > >>