PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thành phố Huế đề nghị Tỉnh đầu tư hệ thống đường điện rẽ nhánh cho các phường Thủy Xuân và Hương Long để người dân thuận tiện trong việc đấu nối điện.
19/09/2016

Từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã triển khai đầu tư một số kiệt tại các phường nêu trên; sửa chữa một số đường dây rẽ nhánh không đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên do nhu cầu phát triển nhà ở của nhân dân ngày càng tăng nhanh nên việc đầu tư phát triển lưới điện có lúc, có nơi chưa đáp ứng kịp thời. Công ty sẽ tiếp tục xây dựng và đầu tư trong kế hoạch năm 2017 để người dân các phường Thủy Xuân và Hương Long thuận tiện đấu nối điện.

<< < 1 2 3 4 > >>