PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Phú Lộc đề nghị Tỉnh sớm có chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người dân làm nghề khai thác tôm Hùm con ở Cảng Chân Mây
19/09/2016

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Phú Lộc lập đề án hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các hộ ngư dân khai thác thủy sản ở cảng Chân Mây. Trước mắt, đã yêu cầu UBND huyện Phú Lộc phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện lồng ghép các chương trình hỗ trợ của Chính phủ theo Nghị định 67/NĐ-CP, chương trình đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, chuyển đổi ngành nghề,... để hỗ trợ cho ngư dân khai thác hải sản trong khu vực này.

<< < 1 2 3 4 > >>