PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa VII

Chất vấn của Đại biểu Nguyễn Thanh Sơn: Tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi gia súc gia cầm và nuôi trồng thủy sản đang có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến quy mô, hiệu quả sản xuất kinh doanh và tác động xấu đến môi trường sống của cộng đồng dân cư. Đề nghị UBND tỉnh báo cáo cho HĐND tỉnh biết cụ thể hơn về tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi gia súc gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn? Hiện nay, để thực hiện chủ trương “chuyển dịch mạnh sang chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm một mặt tạo ra giá trị gia tăng bù vào phần giảm giá trị ở khu vực thủy sản, đồng thời đáp ứng sự thay đổi về nhu cầu thực phẩm, chuyển đổi nghề cho các ngư dân đánh bắt gần bờ”. Vậy, UBND tỉnh đã và đang có những giải pháp cụ thể nào để vừa đảm bảo cho phát triển sản xuất, vừa bảo đảm vệ sinh môi trường nhất là ở khu vực nông thôn, vùng đầm phá, ven biển?
03/10/2016

1. Tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản

a) Các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung:

 Hiện nay, các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung gây ô nhiễm môi trường đối với 02 thành phần môi trường chính: môi trường nước và môi trường không khí. Ô nhiễm môi trường nước (nước mặt, nước ngầm) do nước thải và chất thải rắn không được xử lý hoặc xử lý không đạt QCVN xả thải vào nguồn nước, đất gây ảnh hưởng đến môi trường nước và tài nguyên đất; ô nhiễm môi trường không khí do nước thải và chất thải rắn không được xử lý hoặc xử lý không đạt QCVN phát tán khí độc, khí gây mùi khó chịu ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của nhân dân xung quanh.

- Nguyên nhân:

+ Nước thải từ các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, phần lớn chưa qua hệ thống xử lý hoặc qua hệ thống xử lý không đạt yêu cầu kỹ thuật đã gây mùi hôi khó chịu phát tán trong quá trình hoạt động của các cơ sở.

+ Chất thải rắn các loại tại các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm chưa được xử lý theo quy định. Các cơ sở chưa tiến hành biện pháp thu gom triệt để rác thải (bao bì, chai lọ thức ăn gia súc, gia cầm, lông, nội tạng...). Ngoài chất thải rắn, hầu hết các cơ sở đều tận dụng phân, thức ăn thừa trong chăn nuôi làm phân bón hoặc bán cho người thu mua sử dụng trong hoạt động canh tác nông nghiệp (trồng hoa màu và cây công nghiệp) trong khuôn viên hoặc vùng lân cận. Lượng phân và thức ăn thừa này rất lớn chỉ được ủ tự nhiên, không xử lý sơ bộ trước khi dùng làm phân bón dẫn đến gây mùi khó chịu và dễ lây lan dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm cũng như tác động đến môi trường sống nhân dân trong vùng.

+ Các cơ sở đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm không chú trọng đến việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn (phân, thức ăn thừa), dẫn đến gây ô nhiễm môi trường nước và phát sinh mùi hôi khó chịu. Hầu hết, các cơ sở chỉ xây dựng hệ thống biogas để xử lý nước thải và tận dụng nguồn năng lượng cho hoạt động chăn nuôi; hiệu quả xử lý của hệ thống thấp.

b) Các cơ sở nuôi trồng thủy sản:

Qua kiểm tra, một số cơ sở bước đầu đã gây ô nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường nước đầm phá và nước biển ven bờ. Chất lượng nước trong các hồ nuôi thủy sản, đặc biệt nuôi tôm ven biển, nuôi tôm cao triều xuất hiện dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ (BOD, COD, nitơ, phốt pho cao hơn tiêu chuẩn cho phép); một số nơi có sự xuất hiện các thành phần khí độc hại như H2S, NH3+ cho thấy nguồn nước thải có tải lượng ô nhiễm lớn này cần được xử lý triệt để trước khi thải ra môi trường.

Hiện nay, ngoài các cơ sở nuôi công nghiệp (Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, Chi nhánh Huế 3; một số cơ sở nuôi tôm công nghiệp lớn) có đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải; Các hộ và nhóm hộ {(tại Điền Hương, Điền Môn, Điền Lộc thuộc huyện Phong Điền) và (tại Vinh An thuộc huyện Phú Vang)} đều không có hệ thống ao lắng, hệ thống xử lý nước thải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Việc xử lý bùn thải chỉ được thu gom tại các cơ sở nuôi công nghiệp (Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, Chi nhánh Huế 3; Một số cơ sở nuôi tôm công nghiệp lớn); các ao nuôi của các hộ và nhóm hộ đều chưa có hệ thống ao lắng bùn, hệ thống xử lý bùn thải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo QCVN (tại các xã Điền Hương, Điền Môn, Điền Lộc, huyện Phong Điền và xã Vinh An, huyện Phú Vang).

- Nguyên nhân:

+ Yếu tố gây ô nhiễm môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản chủ yếu là nước thải; nguồn chất thải này có lượng xả thải lớn, chứa chất hữu cơ, nitơ và phốt pho ở hàm lượng cao gây nên hiện tượng phú dưỡng môi trường nước, phát sinh tảo độc trong các hồ/khu nuôi; đây là nguyên nhân chính làm ô nhiễm tài nguyên nước.

+ Chất thải có tải lượng ô nhiễm lớn trong nuôi trồng thủy sản thứ hai là bùn thải chứa phân của các loài thủy sản tôm cá, các nguồn thức ăn dư thừa thối rữa bị phân hủy, các chất tồn dư của các loại vật tư sử dụng trong nuôi trồng như: hóa chất, vôi và các loại khoáng chất, lưu huỳnh lắng đọng, các chất độc hại có trong đất phèn Fe2+, Fe3+, Al3+, SO42-, các thành phần chứa H2S, NH3... là sản phẩm của quá trình phân hủy yếm khí ngập nước tạo thành, nguồn bùn phù sa lắng đọng trong các ao nuôi trồng thủy sản thải ra hàng năm trong quá trình vệ sinh và nạo vét ao nuôi. Đặc biệt, với các hồ nuôi mà mật độ nuôi lớn thì nguồn thải càng lớn và tác động gây ô nhiễm môi trường càng cao.

2. Các giải pháp vừa sản xuất vừa đảm bảo vệ sinh môi trường:

- Thực hiện rà soát, điều chỉnh Quy hoạch vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung và Quy hoạch nuôi trồng thủy sản phù hợp với điều kiện thực tế cũng như quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Cơ sở hạ tầng khu quy hoạch phải được xây dựng đồng bộ, hoàn thiện (điện, đường, hệ thống cấp nước, hệ thống mương thoát nước, hệ thống xử lý chất thải rắn, hệ thống xử lý nước thải, cây xanh…). Các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm nằm trong vùng quy hoạch phải có hệ thống xử lý chất thải và có khoảng cách an toàn đến các khu dân cư tập trung theo đúng quy định.

Đối với nuôi trồng thủy sản, lưu ý quan tâm đến việc đầu tư đáp ứng yêu cầu cấp nước, thoát nước và làm sạch nước sau quá trình nuôi và xử lý bùn thải.

- Xây dựng và ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chỉ đạo các ngành chức năng quản lý chặt chẽ nguồn hóa chất cung ứng trên thị trường phục vụ cho nuôi trồng thủy sản. Quản lý chất lượng sản phẩm nuôi trồng cung ứng cho thị trường chế biến sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch; tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; cơ sở nuôi trồng thủy sản và xử lý nghiêm những sai phạm về bảo vệ môi trường. Hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Thường xuyên thực hiện công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ sở và công dân trong thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung cũng như nuôi trồng thủy sản.

- Xây dựng các chính sách cụ thể nhằm khuyến khích các cơ sở, các hộ/nhóm hộ/trang trại áp dụng các biện pháp kỹ thuật cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng ngừa ô nhiễm trong chăn nuôi. Ứng dụng những công nghệ xanh, sạch, sinh thái trong chăn nuôi gia súc, gia cầm sạch. Sử dụng nguồn năng lượng sạch, tạo ra sản phẩm sạch, sản phẩm xanh, sản phẩm thân thiện môi trường, thực phẩm an toàn phục vụ nhân dân. 

<< < 1 2 3 4 > >>