PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa VII

Chất vấn của Đại biểu Nguyễn Anh Dũng: Qua tiếp xúc cử tri tại 3 xã Phú Diên, Vinh Xuân, Vinh An tại huyện Phú Vang đã kiến nghị: Hiện nay, tại 3 xã chưa có nước sạch sinh hoạt, người dân chủ yếu sử dụng nguồn nước ngầm không đảm bảo vệ sinh đã tác động đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến nước sạch và vệ sinh môi trường như: tiêu chảy, bệnh ngoài da, nhiễm giun sán... Từ thực trạng trên, đề nghị UBND tỉnh cho biết có chủ trương, giải pháp và lộ trình thực hiện kiến nghị của cử tri 3 xã Phú Diên, Vinh Xuân, Vinh An về cấp nước sạch để phục vụ cho đời sống nhân dân tại 3 xã nói trên.
03/10/2016

Trong những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung phát triển cấp nước sạch và đến nay đã cung cấp nước sạch đến 130/152 phường, xã trên toàn tỉnh. Tỷ lệ người dân dùng nước sạch đạt 82% với khoảng 1 triệu dân. Trong đó, thành phố Huế đạt 100%, khu vực đô thị đạt 96%, khu vực  nông thôn đạt 72%, chất lượng nước được nâng cao, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Tuy vậy, vẫn còn khoảng 20% (tương ứng với 200.000 dân) của 22 phường, xã trên địa bàn toàn tỉnh chưa được tiếp cận nước sạch, đặt biệt là khu vực nông thôn. Ở 22 phường, xã này đa số có hệ thống nước sạch nông thôn (giếng khoang, giếng đào…) nhưng nhỏ lẻ, thiếu bền vững và quản lý chưa tốt, thất thoát nước cao, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, nhiều ý kiến yêu cầu cung cấp nước sạch là nguyện vọng rất chính đáng của cử tri.

1. Theo quy hoạch cấp nước đã được phê duyệt tại Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 21/10/2011, Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 và Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch cấp nước tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, giải pháp quy hoạch nguồn cấp nước của huyện Phú Vang như sau:

- Tổng nhu cầu cấp nước:

+ Đến năm 2015: 24.363 m3/ngđ;

+ Đến năm 2020: 32.876 m3/ngđ;

+ Đến năm 2030: 57.189 m3/ngđ;

- Phương án quy hoạch nguồn cấp nước:

+ Tính đến năm 2015: Sử dụng 4.000m3/ngđ từ Nhà máy nước Lộc Bổn (xây dựng mới, công suất 30.000m3/ngđ), còn lại lấy từ Nhà máy nước Quảng Tế 2 (đã có, công suất 82.500m3/ngđ);

+ Đến năm 2020: Sử dụng 4.000 m3/ngđ từ Nhà máy nước Lộc Bổn (công suất 30.000m3/ngđ), 6.000m3/ngđ từ Nhà máy nước Lộc An (đã nâng công suất lên 30.000m3/ngđ), còn lại lấy từ các Nhà máy nước Quảng Tế 2 và Nhà máy nước Vạn Niên (tổng công suất 202.500m3/ngđ);

+ Đến năm 2030: Sử dụng 10.000m3/ngđ từ Nhà máy nước Lộc Bổn (đã nâng công suất lên 60.000m3/ngđ), 8.000m3/ngđ từ Nhà máy nước Lộc An (đã nâng công suất lên 30.000m3/ngđ), còn lại lấy từ các Nhà máy nước Quảng Tế 2  và Nhà máy nước Vạn Niên (tổng công suất 322.500m3/ngđ);

+ Xây dựng trạm trung chuyển, điều áp Phú An (8.000m3/ngđ);

+ Xây dựng trạm trung chuyển, điều áp Phú Xuân (5.000m3/ngđ);

+ Xây dựng trạm trung chuyển, điều áp Phú Đa (4.000m3/ngđ).

2. Hệ thống cấp nước sạch cho dân cư những năm tiếp theo (đến 2020) dự kiến sử dụng nguồn vốn vay ADB - giai đoạn 1 (Giai đoạn 1 của dự án vay vốn ưu đãi của ADB là 35,16 triệu USD (Giai đoạn 2011 – 2015 có tính đến 2020), sẽ đầu tư lắp đặt 710 km đường ống truyền tải và phân phối (Ø50-Ø1200) tại 5 vùng cấp nước Phong Điền, Tứ Hạ, thành phố Huế, Lộc An, Lộc Bổn, nâng tỷ lệ sử dụng nước cho 31 phường, xã hiện có và 10 xã mới. Trong đó, vùng cấp nước Lộc Bổn sẽ xây lắp và cung cấp nước sạch với khoảng 230 km đường ống Ø50-Ø600, trong đó có hệ thống cấp nước sạch cho dân cư tại 3 xã Phú Diên, Vinh Xuân, Vinh An huyện Phú Vang, cụ thể như sau:

a) Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước ở xã Phú Diên, bao gồm: Tuyến ống truyền tải HDPE Ø225 dọc đường Quốc lộ 49B (cấp nước cho toàn xã Phú Diên) dài 6.622m và tuyến ống HDPE Ø63-Ø160 phân phối toàn xã Phú Diên dài 25.921m. Cấp nước mới cho 2.460 hộ (đạt 95% toàn xã). Tổng chi phí đầu tư dự kiến khoảng 21,72 tỷ đồng.

b) Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước ở xã Vinh Xuân, bao gồm: Tuyến ống truyền tải HDPE Ø225 dọc đường Quốc lộ 49B (cấp nước cho toàn xã Vinh Xuân – cầu Trường Hà) dài 5.733m và tuyến ống HDPE Ø63-Ø160 phân phối toàn xã Vinh Xuân dài 14.043m. Cấp nước mới cho 1.163 hộ (đạt 70% toàn xã). Tổng chi phí đầu tư dự kiến khoảng 13,67 tỷ đồng.

c) Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước ở xã Vinh An, bao gồm: Tuyến ống truyền tải HDPE Ø225 dọc đường Quốc lộ 49B (đoạn từ xã Vinh Thanh đến hết xã Vinh An, cấp nước cho toàn xã Vinh An) dài 2.850m. Tuyến ống HDPE Ø63-Ø160 phân phối toàn xã Vinh Xuân dài 57.460m. Cấp nước mới cho 1.960 hộ (đạt 95% toàn xã). Tổng chi phí đầu tư dự kiến khoảng 20,90 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự kiến sẽ triển khai thi công dự án giai đoạn 1 vào đầu năm 2017. Trong đó, hệ thống cấp nước 3 xã nói trên đều thuộc mức ưu tiên hàng đầu, dự kiến sẽ hoàn thành vào khoảng quý III năm 2017.

Trên đây là báo cáo tổng hợp trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VII. UBND tỉnh kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh./.

<< < 1 2 3 4 > >>