PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Phú Vang kiến nghị chi trả các chế độ chính sách qua bưu điện cho các đối tượng hưởng chính sách gặp nhiều khó khăn đối với những người già yếu, neo đơn.
15/07/2017

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 738/QĐ-UBND, ngày 13/4/2016,  về việc phê duyệt "Phương án thực hiện chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng thông qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế", việc chi trả chính sách do cơ quan Bưu điện thực hiện, đồng thời quy định rõ hình thức, quy trình, mạng lưới chi trả cũng như việc chi trả tại nhà cho các đối tượng ốm đau, già yếu, neo đơn, khuyết tật.

<< < 1 2 3 4 > >>