PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thành phố Huế kiến nghị cấp phép xây dựng một số khu nhà dân trong Khu đô thị mới An Vân Dương do vướng qui hoạch
14/07/2017

Để người dân được xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở, ổn định cuộc sống, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 01/11/2011, Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 về việc Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó quy định cụ thể về các trường hợp được cấp phép xây dựng có thời hạn để giải quyết nhu cầu sinh sống trước mắt cho người dân, bao gồm nhà ở các hộ gia đình nằm trong phạm vi quy hoạch lộ giới các tuyến giao thông 19,5m trên địa bàn khu đô thị mới An Vân Dương. 

Hiện nay, UBND tỉnh đang giao cho Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu A, B, C – Đô thị mới An Vân Dương theo Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 3297/QĐ-UBND ngày 23/12/2016. Trong quá trình triển khai nghiên cứu điều chỉnh sẽ lưu ý nghiên cứu cụ thể đối với các trục đường quy hoạch 19,5m cho phù hợp với thực tế để tạo điều kiện sớm ổn định cuộc sống của người dân.

<< < 1 2 3 4 > >>