PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Phú Lộc phản ánh, trong sản xuất nông nghiệp hiện gặp khó khăn do giá cả đầu vào tăng nhưng giá sản phẩm thấp, đề nghị tỉnh quan tâm trợ giá phân bón và lúa giống để bà con có điều kiện phát triển sản xuất.
11/07/2018

Để khuyến khích phát triển nông nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020; ngoài ra hàng năm bằng nhiều nguồn kinh phí: Kinh phí  hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất lúa nước, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kinh phí khuyến nông… đã hỗ trợ cho người dân ổn định và phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan, các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp: Ưu tiên hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp; hình thành các chuỗi liên kết, chú trọng lĩnh vực chế biến, cung ứng nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, tăng giá trị trên một đơn vị diện tích; ứng dụng khoa học - công nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến vào sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường; triển khai thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020.

<< < 1 2 3 4 > >>