PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Phú Lộc đề nghị Tỉnh đầu tư kinh phí để chống sạt lở các bờ sông: Nong, Truồi, Cầu Hai, Bù Lu để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống.
19/09/2016

UBND tỉnh đã phê duyệt, bố trí vốn thực hiện các dự án kè chống sạt lở bờ sông Nong, sông Truồi và khởi công trong năm 2016. Đối với kè chống sạt lở bờ sông Cầu Hai, Bù Lu, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu tham mưu bố trí nguồn lực thực hiện.

<< < 1 2 3 4 > >>