PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri phường Thuận Thành - Thành phố Huế cho rằng vé vào tham quan Đại nội và các lăng tẩm là quá đắt so với các địa phương du lịch khác. Đề nghị tỉnh xem xét.
11/07/2018

Quá trình xây dựng giá vé tham quan di tích, tỉnh đã tham khảo giá vé các địa điểm tương đồng tại các tỉnh thành lân cận và có điều chỉnh để phù hợp với mức thu nhập của người dân và điều kiện ngân sách của địa phương.

<< < 1 2 3 4 > >>