PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII

Trận mưa, bão số 12 năm 2017 vừa qua đã làm một số kênh mương, thủy lợi, các đập đầu mối ở các xã trên địa bàn huyện Nam Đông bị hư hỏng và sạt lở rất lớn làm thiệt hại đến đời sống sản xuất của người dân. Cử tri huyện Nam Đông đề nghị UBND tỉnh sớm kiểm tra, xem xét bố trí vốn.
11/07/2018

Trước tình hình hệ thống các công trình thủy lợi bị hư hỏng và xuống cấp do bão số 12, để đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp UBND tỉnh đã hỗ trợ 04 tỷ đồng từ nguồn kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2017 và huy động các nguồn vốn khác để UBND huyện Nam Đông khắc phục sửa chữa các công trình hạ tầng, các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện.

Hiện nay, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh đang đầu tư nâng cấp sửa chữa đầu mối kênh tưới đập La Đang, xã Thượng Long từ nguồn kinh phí sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi, thủy sản; duy tu sửa chữa, khắc phục tạm thời các công trình thủy lợi để phục vụ sản xuất nông nghiệp bằng nguồn kinh phí tự chủ của Công ty.

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra và có kế hoạch tiếp tục sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi bị hư hỏng xuống cấp trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp.

<< < 1 2 3 4 > >>