PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII

Cử tri thành phố Huế: Qua khảo sát với các Hội đồng quản trị HTX nông nghiệp và ý kiến tiếp xúc cử tri tại kỳ họp trước. Hiện nay, kênh mương nội đồng để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đi lại trong sản xuất thu hoạch của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Hệ thống kênh mương và đê bao nội đồng xuống đã được đầu tư qua nhiều năm, do tình hình mưa bão, lũ lụt thường xuyên nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Để đảm bảo cho việc sản xuất nông nghiệp trong việc tưới tiêu. Cử tri kiến nghị HĐND tỉnh và Thành phố quan tâm đầu tư hỗ trợ kinh phí cho các Hợp tác xã nông nghiệp làm lại kênh mương tưới tiêu và các tuyến đê bao nội đồng đã xuống cấp.
13/07/2022

Trả lời:

Các công trình kênh mương và các tuyến đê nội đồng đã đầu tư từ lâu và thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên đã bị xuống cấp, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa là cần thiết. Tuy nhiên, do Ngân sách tỉnh còn hạn chế và đang tập trung đầu tư các công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế xã hội; đối với việc nâng cấp các kênh mương, tuyến đê nội đồng, đề nghị các địa phương chủ động bố trí nguồn kinh phí như: nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã phân bổ, nguồn vốn hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi, nguồn vốn phát triển Nông - Lâm -Thủy lợi - Thủy Sản (nguồn lúa nước), nguồn vốn sự nghiệp của các địa phương, nguồn hỗ trợ khắc phục thiên tai, lồng ghép trong nguồn vốn xây dựng nông thôn mới và huy động các nguồn khác để đầu tư nâng cấp sửa chữa.

Mặt khác, theo quy định của Luật Thủy lợi năm 2017 về nguyên tắc trong đầu tư xây dựng công trình thủy lợi có quy định: “...Nhà nước đầu tư xây dựng công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi lớn, công trình thủy lợi khó huy động các nguồn lực xã hội, hồ chứa nước ở vùng khan hiếm nước; công trình thủy lợi kết hợp phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai; công trình thủy lợi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng bị ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu. Tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi có trách nhiệm đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng,..”; UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành xem xét bố trí kinh phí hỗ trợ cho các địa phương để nâng cấp thủy lợi nội đồng khi cân đối được các nguồn lực.

<< < 1 2 3 4 > >>