PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Nam Đông đề nghị Tỉnh xem xét việc cấp giấy phép đầu tư thủy điện Thượng Nhật, vì dự án có công suất nhỏ, nhưng diện tích đất của người dân bị ngập nước lớn hơn 100 ha, nhiều hộ dân mất đất sản xuất, ảnh hưởng đến đời sống của người dân và môi trường sinh thái.
19/09/2016

Sau khi rà soát cụ thể, UBND tỉnh đã có Thông báo số 345/TB-UBND ngày 25/12/2015; trong đó yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung nghiên cứu, điều chỉnh dự án theo hướng giảm diện tích và tăng công suất nhà máy, đảm bảo thuận lợi cho người dân sản xuất đối với những vùng không nằm trong phạm vi lòng hồ; thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, nhất là đánh giá tác động môi trường. Để tăng tính hiệu quả của dự án và giảm thiểu tác động môi trường, Chủ đầu tư đã nghiên cứu đề xuất phương án điều chỉnh các thông số kỹ thuật, trong đó giảm diện tích đất còn 138,18ha (trước đây là 194ha). Hiện nay, Công ty Cổ phần Thủy điện Miền trung đã xây dựng Phương án chi tiết và đã có cam kết đền bù, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời xây dựng phương án đánh giá tác động môi trường đúng theo quy định.

Việc thực hiện dự án sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; do đó, trong quá trình triển khai, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan và nhà đầu tư xây dựng các hạng mục công trình gắn liền phục vụ dân sinh, đền bù thỏa đáng và đảm bảo tái định cư, ổn định cuộc sống của nhân dân.

<< < 1 2 3 4 > >>