PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII

Hiện nay, cây cầu treo qua xã Bình Thành đã bị xuống cấp, tải trọng qua cầu giảm, rất nguy hiểm khi lưu thông, làm ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cử tri thị xã Hương Trà Kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí để xây dựng cầu đảm bảo việc lưu thông và phát triển kinh tế - xã hội trong vùng.
11/07/2018

Do ngân sách còn hạn chế, việc đầu tư xây dựng cầu cứng thay cho cầu treo Bình Thành, UBND tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu để có kế hoạch đầu tư trong thời gian tiếp theo.

<< < 1 2 3 4 > >>