PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII

Cử tri huyện Phú Lộc: Kiến nghị hiện nay trên địa bàn xã Vinh Hưng có 02 Trường tiểu học (Vinh Hưng 1 và Vinh Hưng 2); đa số phụ huynh học sinh là lao động làm các ngành nghề khác nhau như thợ may, mộc, nề, cán bộ, công chức, giáo viên, công nhân...đang làm việc trong các công ty đóng ở Phú Bài (TX Hương Thủy), Phú Đa, Phú Gia (Phú Vang), các Tổ may gia công, các Tổ thợ và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã. Vì vậy, việc đưa, đón con em đi học mỗi ngày mất rất nhiều thời gian và gặp khó khăn trong việc sắp xếp công việc. Hiện nay tại Trường Tiểu học Vinh Hưng 2, Phụ huynh học sinh đề nghị nhà trường và địa phương xây dựng mô hình trường học bán trú. Do nguồn lực của địa phương và trường học khó khăn, kính đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí để Trường Tiểu học Vinh Hưng 2 xây dựng lớp học bán trú đáp ứng tâm tư nguyện vọng của nhân dân.
13/07/2022

Trả lời:

Công tác tổ chức bán trú cho học sinh ở các trường học trên địa bàn huyện luôn được chính quyền địa phương quan tâm. Đối với giáo dục mầm non, công tác bán trú là yêu cầu bắt buộc nên huyện đã đầu tư ngân sách xây dựng cơ sở vật chất, mô hình bán trú cho trẻ ở 21/21 trường mầm non trên địa bàn huyện theo đúng quy định, đạt tỷ lệ 100%.

Đối với giáo dục phổ thông (cấp tiểu học, cấp THCS) việc tổ chức bán trú cho học sinh không phải là yêu cầu bắt buộc, do đó, các trường tùy vào tình hình thực tế, nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh học sinh và các điều kiện về cơ sở vật chất để có kế hoạch tổ chức bán trú cho học sinh. Hiện tại trên địa bàn huyện có 06 trường tiểu học được UBND xã hỗ trợ kinh phí và huy động nguồn xã hội hóa giáo dục từ phụ huynh học sinh nên đã tổ chức mô hình bán trú cho học sinh (gồm: Trường tiểu học Trần Tiến Lực, Trường tiểu học An Lương Đông, Trường tiểu học Thị Trấn 1, Trường tiểu học Thị Trấn Phú Lộc, Trường tiểu học Số 1 Lộc Trì, Trường tiểu học Nước Ngọt 2).

Về kiến nghị của cử tri xã Vinh Hưng, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, UBND huyện Phú Lộc đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Trường tiểu học Vinh Hưng 2 tổ chức lấy ý kiến của phụ huynh học sinh; qua khảo sát, có 82/252 phụ huynh đồng ý cho con em bán trú, đạt tỷ lệ 32,6%. Trên cơ sở đó, UBND xã Vinh Hưng đã có cam kết sẽ ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư xây dựng khu vận động đa năng để nhà trường kết hợp tổ chức cho học sinh ở lại bán trú. Bên cạnh đó, Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường cũng có cam kết sẽ huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm hỗ trợ thêm cho nhà trường về cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu để trường có đủ điều kiện tổ chức bán trú. UBND huyện sẽ tiếp tục tổ chức chỉ đạo và hỗ trợ kinh phí cùng với các nguồn kinh phí trên để thực hiện kiến nghị của cử tri trong thời gian tới.

<< < 1 2 3 4 > >>