PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Phong Điền kiến nghị quan tâm đầu tư xây dựng nhà thờ danh nhân Nguyễn Lộ Trạch tại xã Điền Môn để có nơi tưởng niệm danh nhân; di tích lăng mộ, nhà thờ danh nhân Trần Văn Kỷ, do nâng cấp Quốc lộ 49B nên khuôn viên và đường vào lăng mộ thường xuyên bị ngập.
15/07/2017

a) Đối với di tích lăng mộ Trần Văn Kỷ

Đây là di tích được xếp hạng cấp Quốc gia (Quyết định số 534/QĐ-BT ngày 11/5/1993). Hiện nay, UBND xã Phong Bình, huyện Phong Điền đã lập Kế hoạch chỉnh trang khuôn viên di tích gồm các hạng mục: Làm đường bê tông nối từ Quốc lộ 49B đến lăng mộ Trần Văn Kỷ (dài 75m); quy hoạch bãi đậu xe ôtô, xe máy cho du khách đến tham quan, nghiên cứu; nâng cấp lăng mộ so với mặt bằng hiện trạng.

b) Đối với di tích lăng mộ và nhà thờ Nguyễn Lộ Trạch

Đây là di tích được xếp hạng cấp Quốc gia (Quyết định số 52/2001/QĐ-BVHTT ngày 28/12/2001). Trong quá trình khai thác, phát huy giá trị, hiện nay nhiều hạng mục của di tích đã xuống cấp. Năm 2014, UBND xã Điền Môn, huyện Phong Điền đã đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường đi vào di tích với kinh phí 130 triệu đồng. Đến năm 2016, để có nơi thờ tự danh nhân, huyện Phong Điền đã lập quy hoạch và xây dựng nhà thờ mới trên nền móng cũ làm nơi tưởng niệm danh nhân.

Trong thời gian tới, để kịp thời bảo tồn và phát huy giá trị gắn liền với 02 di tích lăng mộ Trần Văn Kỷ, lăng mộ và nhà thờ Nguyễn Lộ Trạch, UBND tỉnh sẽ xem xét, cân đối nguồn vốn địa phương và huy động xã hội hóa để hỗ trợ việc tu bổ, tôn tạo di tích. 

<< < 1 2 3 4 > >>