PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Phú Vang kiến nghị nâng cấp, mở rộng tuyến Tỉnh lộ 10A đoạn từ Phú Mỹ về Khu Công nghiệp Phú Đa.
14/07/2017

Đường tỉnh lộ 10A đoạn từ Phú Mỹ đến Phú Đa đã được đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Tỉnh với tên gọi đường Tây phá Tam Giang – Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ - Phú Đa).

<< < 1 2 3 4 > >>