PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thành phố Huế đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và miễn tiền sử dụng đất cho người dân tại Làng Thanh niên lập nghiệp (Hương Phong).
14/07/2017

Để giải quyết việc miễn giảm tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình thuộc dự án Làng Thanh niên lập nghiệp huyện A Lưới, UBND tỉnh đã có kiến nghị Chính phủ xem xét việc miễn giảm tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ cho các hộ gia đình thuộc dự án Làng Thanh niên lập nghiệp tại huyện A Lưới.

<< < 1 2 3 4 > >>