PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri xã Phú Thượng - huyện Phú Vang phản ánh, có 4 thôn của xã nằm trong vùng quy hoạch đô thị mới An Vân Dương, người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc tách thửa, xây dựng, sửa chữa nhà ở ... Đề nghị tỉnh sớm triển khai thực hiện để nhân dân ổn định cuộc sống.
11/07/2018

Qua rà soát, địa điểm cử tri kiến nghị thuộc địa bàn xã Phú Thượng và thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu C - Đô thị mới An Vân Dương. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo cơ quan thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch các phân khu A, B, C - Đô thị mới An Vân Dương. Riêng Khu C, UBND tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch. Dự kiến, công tác điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu C sẽ hoàn thành trong Quý IV/2018.

Quá trình nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu C, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo đơn vị có chức năng phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành rà soát kĩ hiện trạng khu dân cư để điều chỉnh theo hướng hạn chế tối đa đền bù giải phóng mặt bằng khu dân cư và các công trình tôn giáo, tín ngưỡng nhằm tránh xáo trộn trong đời sống sinh hoạt của người dân, cũng như bảo tồn các công trình có giá trị trong khu vực. Sau khi công tác điều chỉnh quy hoạch hoàn thành sẽ tiến hành công bố công khai cho người dân được rõ.

<< < 1 2 3 4 > >>